• Anasayfa
 • |
 • Mevzuat Değişiklikleri Hak.

Mevzuat Değişiklikleri Hak.

Sayın Üyemiz;  

 

16 Mart 2019 tarihli 30716 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda belirtilen Yönetmelik ve Tebliğler yayınlanmış olup, bahse konu mevzuatlar Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr  ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yayınlanmaktadır.

 

 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

       Yönetmelik

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

           

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                    Saygılarımla, 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                              İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                    Genel Sekreter  

185_1041_3569_001.pdf 185_1041_16Mart2019.rar