Özürlü İstihdamı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 05.04.2013 tarih ve 91550395-903.7-10909 sayılı yazısı.    

  

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne gönderilen ilgi yazı ile;

 

Şehir Hatları Turizm San. Tic. A.Ş.'nin, Çalışma Genel Müdürlüğü’ne yazmış olduğu 01.03.2013 tarih ve 4322 sayılı yazıya istinaden, engelli istihdamlarına esas teşkil edecek sayının tespiti hususunda, 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında çalıştırdıkları gemi adamlarının istisna tutulması talebi ile ilgili olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının         (a) bendi gereğince, "deniz ve hava taşıma işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı ifadesinin yer aldığı,

Bu itibarla, 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında çalıştırılan gemiadamlarının engelli kontenjan hesaplamasından muaf tutulması hususu belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla

 

                                                                                                                        

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (1 sayfa)

       (Odamız web sayfası ve e-posta ile)

551_3014_ek_551.pdf