Sefer Duyurusu Hk.

  Sayın Üyemiz,

  İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 28.03.2019 tarih ve E.2803 sayılı yazısı.

  İlgi yazı ile;

"İSKİ Derin Deniz Deşarj Hatlarının Görüntülenmesi" işi kapsamında İstanbul Liman Başkanlığı'nın İdari Sahasında kalan, İlgi yazıdaki koordinatlarda (İstanbul Boğazı ve Marmara Denizinde) "TÜBİTAK MARMARA", "TÜBİTAK ANADOLU" araştırma gemileri ve "TÜBİTAK MAM" araştırma botu ile  01.04.2019 - 30.04.2019 tarihleri arasında hava müsaadeli olarak gözlemevi sistemlerinin bakım çalışmalarının yapılacağı,

Bahse konu çalışmalar sırasında, çalışma yapan deniz aracına çapariz verilmeden Gemi Trafik Hizmetleri'nin (VTS) vereceği talimat doğrultusunda seyir yapılması gerektiği, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.


1234_217_EK_217.pdf