Sefer Duyurusu Hk.

               Sayın Üyemiz,

  İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 18.04.2019 tarih ve E.3595 sayılı  yazısı.

  İlgi yazı ile;

Deniz araştırma projeleri kapsamında İstanbul Liman Başkanlığı’nın İdari Sahasında kalan ve ilgi yazıda yer alan (EK) koordinatlarda, “TÜBİTAK MARMARA” ve “TÜBİTAK ANADOLU” araştırma gemileri ile 24.04.2019 - 20.05.2019 tarihleri arasında hava ve deniz müsaadeli olarak denizsuyu ölçüm, örnekleme ve izleme çalışmaları yapılacağı,

Bahse konu çalışmalar sırasında, çalışma yapan deniz araçlarına çapariz verilmeden Gemi Trafik Hizmetlerinin (VTS) vereceği talimat doğrultusunda seyir yapılması gerektiği belirtilerek, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.                                                                 Saygılarımla                                      

  

                                                                                                                                   Cengiz ÖZKAN

                                                                                                                                   Genel Sekreter V.

     EK: İlgi Yazı (2 Sayfa Web Sayfası)

277_1538_ek-277.pdf