• Anasayfa
  • |
  • Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) Eğitimleri Hak.

Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) Eğitimleri Hak.

İlgi:   a) TOBB'un 07.09.2018 tarih ve 13221 sayılı yazısı

          b) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 31.08.2018 tarih ve E.3088 sayılı yazısı

 

Sayın Üyemiz;

TOBB'dan alınan ilgi (a) yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgi (b) yazısı ile sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) vasıtasıyla;

  • Proje Yönetimi
  • Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
  • Bilgi Teknolojileri Yönetimi

konularında eğitimler düzenlenmek üzere Bakanlıkları ve Araştırma Üniversiteleri arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalandığı ve Sürekli Eğitim Merkezleri'nde (SEM) verilecek eğitimlerin ücretlerine ilişkin olarak KOBİ ölçeğindeki firmalar için KOSGEB'in Genel Destekler kapsamında KOBİ'lere verdiği eğitim desteğinden yararlanılabileceği hususlarından bahsedildiği bildirilmektedir.

İlgi (a) ve ilgi (b) yazılar ve eklerinde gönderilen "Genel Destek Programından Yararlanma Koşulu ve Kabul Süreci" ve "Program Kapsamındaki Desteklerin Üst Limit ve Oranları" başlıklı dokümanlar ile üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri'nde (SEM) söz konusu protokol çerçevesinde verilecek eğitimlere ilişkin duyurular ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

                                                                                                                                     Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                     Genel Sekreter

Ekleri:

  1. İlgi (a) yazı (1 sayfa)
  2. İlgi (b) yazı (1 sayfa)
  3. Genel Destek Programından Yararlanma Koşulu ve Kabul Süreci (1 sayfa)
  4. Program Kapsamındaki Desteklerin Üst Limit ve Oranları (1 sayfa)
  5. Protokol çerçevesinde verilecek eğitimlere ilişkin duyurular (2 sayfa)

 

GEREĞİ                                                          BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                     - Yönetim Kurulu Başk. ve Üyeleri

- GİSBİR                                                                - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- GESAD

- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği

- KOSTBİR

- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                  

- 03,04,05,06,07,08,09,10,12,47 No'lu Meslek Grupları                 

519_3447_1017_001.pdf 519_3447_SEM.rar