• Anasayfa
  • |
  • Yük Teslim Talimat Formu Hk.

Yük Teslim Talimat Formu Hk.

İlgi : T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 07.01.2019 tarih ve E.1550 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile ; Genel Müdürlüklerinin 03.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Genelge ile yük teslim talimat formunun konşimento başına 150 TL tavan ücret bazında ve tavan ücretler her takvim yılı başında bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artacak şekilde uygulanması gerektiğinin bildirildiği belirtilerek yük teslim talimat formu tavan ücretinin 2019 yılı için konşimento başına 180 TL olarak uygulanması gerektiği ifade edilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz. 

Saygılarımızla, 

 

                                                                                                                                               Murat TUNCER

 

                                                                                                                                                Genel Sekreter

 

 

21_106_4584_001.pdf