Burcu ÇAKAR
Müdür
Kurumsal İletişim

 kib@denizticaretodasi.org.tr
+90(212) 252 01 30

Balıkesir Üni. Seyahat İşletmeciliği Bölümü lisans mezunudur. 21.11.2018 tarihi itibariyle Odamızda görev yapmaktadır.

​​
İMEAK Deniz Ticaret Odası