Selin DÜNDAR

Selin ZENGİN
Bşk. ve Genel Sekreterlik Asistanı
Özel Kalem Birimi

 ok@denizticaretodasi.org.tr
+90 (212) 252 01 30 (222)

Anadolu Ünv. Halkla İlişkiler Bölümü ön lisans mezunudur. 15.04.2012 tarihi itibarile Odamızda görev yapmaktadır.

 
Selin DÜNDAR

Fatma ÇUBUKÇU 
Yönetim Kurulu Asistanı
Özel Kalem Birimi

ok@denizticaretodasi.org.tr
+90(212) 252 01 30 (222)

Eskişehir Osmangazi Ünv. Biyoloji Bölümü lisans mezunudur. 01.06.2018 tarihi itibariyle Odamızda görev yapmaktadır.

 
Selin DÜNDAR

Selin ERTUĞRUL 
Yk Bşk. Asistanı
Özel Kalem Birimi

ok@denizticaretodasi.org.tr
+90(212) 252 01 30 (226)

Özel Mavi Haliç Lisesi mezunudur. 30.07.2018 tarihi itibariyle Odamızda görev yapmaktadır.

​​
İMEAK Deniz Ticaret Odası