1.11.2018 , Sayi : 4115, Sirküler No : 632

Sayın Üyemiz,

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında  ; 

 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilecek ve yetki belgesi yenilemesine tabi olacak taşıma işleri organizatörlerinin T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne başvuru sürecinin başladığı,
 • Genel Müdürlüklerince 01.01.2019 tarihinden itibaren TİO yetki belgesi verilmeye başlanacağı,
  - TİO Yetki Belgesi sahiplerinin ; dört farklı taşımacılık modunda (Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu) ve bu modların entegrasyonuna dayanan kombine taşımacılık hizmetlerinde organizatörlük faaliyetlerinde bulunabileceği, (Tek Yetki Belgesi)

   
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen R1 ve R2 yetki belgelerinin belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini koruduğu,

   
 • Geçerlilik süresi dolan R1 ve R2 yetki belgelerinin, TİO yetki belgesi ile değiştirilerek yenileneceği,

   
 • Geçerlilik süresi dolmayan R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin bu belgelerini TİO yetki belgesine ücretsiz olarak dönüştürebileceği,

   
 • Dönüştürülen yetki belgelerinin geçerlilik süresinin, dönüştürmeye tabi olan R1 ve R2 yetki belgesi geçerlilik süresi kadar olduğu,

   
 • Geçerlilik süresi dolan DD yetki belgelerinin TİO yetki belgesi ile değiştirilerek yenileneceği,

   
 • Geçerlilik süresi dolmayan DD yetki belgesi sahiplerinin, bu belgelerini TİO yetki belgesine, yetki belgesi ücret farkını ödemek şartıyla dönüştürebileceği,

   
 • Dönüştürülen yetki belgelerinin geçerlilik süresinin, dönüştürmeye tabi olan DD yetki belgesi geçerlilik süresi kadar olduğu,
 • Denizyolu veya havayolu taşımacılığı ile iştigal eden ve TİO Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterenlerin T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden yetki belgesi almasının esas olduğu,

 

 • Yetki belgesi ücretlerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması gerektiği,

   
 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) yetki belgesine başvuru için talep edilen bilgi ve belgeler ile örnek başvuru dilekçesinin ekte sunulduğu,

   
 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü faaliyeti gerçekleştireceklerin, 06 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.01.2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan ve bir örneği www.tmkt.gov.tr adresinde "Yönetmelikler" kısmında yer alan TİO Yönetmeliğini etraflıca incelemelerini tavsiye olunduğu,

bildirilmektedir.

                       Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) yetki belgesine başvuru için talep edilen bilgi ve belgeler ile örnek başvuru dilekçesi ekli olup, yetki belgesi başvurularının T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ANKARA Tel : 0312 203 10 00 Faks : 0312 231 51 89 E-Posta : tmkt@uab.gov.tr) adresine gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

                                                                                                                         Saygılarımızla,

 

                                                                                                                           Murat TUNCER

                                                                                                                           Genel Sekreter

EK : Yetki Belgesi Başvurusu İçin Talep Edilen Bilgi/Belgeler ile

         Örnek Başvuru Dilekçesi ( 3  sayfa)

Gereği :                                                                      Bilgi:

- Tüm Üyeler (Web)                                                        - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                 - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.                 

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- KOGAD

- TÜRKLİM

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 29, 32, 33,36, 40, 41, 42, 43 No.lu MK Başkan ve Üyeleri


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4160_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası