2.11.2018 , Sayi : 4160, Sirküler No : 636

İlgi: TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 30.10.2018 tarih ve 16100 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile; Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı’nın 17.10.2018 tarih ve 43143608-545.08.01-2018/14439515 sayılı yazısından bahisle;

 

            ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 16 Ekim 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla, “Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü (DMO)” altında hareket eden paramiliter örgüt olarak adlandırılan “Besic Direniş Gücü (Basij Resistance Force)” ve adı geçen örgütün ticari faaliyetlerini yürüten şemsiye kuruluş olduğu belirtilen “Bünyat Taavün Besiç (Bonyad Taavon Basij)” ile bunlarla bağlantılı 20 İran şirketi ve mali kuruluşun “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT)” listesine dâhil edildiği ve bu kuruluşlara yaptırım uygulanması kararı alındığının bildirildiği,

 

            Yazıda devamla konuya ilişkin olarak, ABD Büyükelçiliği yetkilisi tarafından söz konusu kuruluş ve şirketlerin mali varlıklarının dondurulacağı, ABD vatandaşlarının bu şirketler ile ticari işlem yapmalarının yasaklandığı, bu işlemlere giren üçüncü ülke vatandaşlarının da ikincil yaptırımlara tabi olabilecekleri belirtilerek, özellikle, bahse konu kuruluşlar arasında yer alan ve ülkemizde üç şubesi bulunan Bank Mellat bakımından ilgili kurumların uyarılması istenmiş, ABD'nin beklentisinin söz konusu şubelerin kapatılarak adı geçen kuruluş ve şirketlere ülkemiz tarafından da yaptırım uygulanması olduğunun ifade edildiği,

 

            Bilindiği üzere, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlan ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunlu olduğu, buna mukabil, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısında hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, ancak ABD yaptırımlarını sınır aşar nitelikte uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığının söz konusu olduğu,

hususlarında üyelerimizin uygun şekilde bilgilendirilmesi istenmektedir.

           

            Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.  

                                                                                                                      Saygılarımızla

                                                                                  

 

                                                                                                                     Murat TUNCER

EK: İlgi yazı ve ekleri (30 Sayfa – Web’te)                                                  Genel Sekreter

                                                                                                                            

DAĞITIM:

GEREĞİ                                                                     BİLGİ                                                  

- Tüm Üyelerimiz (Web’te)                                         - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri   

- Türk Armatörler Birliği                                              - İMEAK DTO Şube YK Başkanları    

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                     - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                      

- TAİS

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Meryem ÇELİK
Ünvan : Deniz Filosu Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (254)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İlgi Yazı ve Ekleri.rar
İMEAK Deniz Ticaret Odası