1.3.2017 , Sayi : 794, Sirküler No : 163

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 01.03.2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu yönetmelik ile; 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde geçen "28/2/2017" ibaresi "28/2/2018" olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                                                 

                                     Saygılarımızla,

                                     Murat TUNCER

                                     Genel Sekreter 

EKLER:

EK-1: Değişiklik Yönetmeliği (1 syf)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Hayriye DEMİROĞLU
Ünvan : Çevre Uzmanı / Çevre Mühendisi/ İş Güvenliği Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (271)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

3473_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası