13.3.2017 , Sayi : 962, Sirküler No : 199

Sayın Üyemiz,

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 13 Mart 2017 Tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

 

  MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Özel tüketim vergisiz veya özel tüketim vergisi düşük olan akaryakıt satışlarında temin ve satış arasında mutabakatsızlık tespiti halinde satışın mevzuata uygun olarak gerçekleştiği belirleninceye kadar lisans sahibinin mutabakatsızlığa konu akaryakıt temini Kurum tarafından geçici olarak durdurulur” şeklindedir.

 

Söz konusu Yönetmelik ve Ek’i Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                             Saygılarımızla

                                                                                                            

 

 

                                                                                                                             İsmail ASASOĞLU

EK: Yönetmelik Örneği (1 Sayfa - Web sayfası)                                                Genel Sekreter V.

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                     - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                  - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                         - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                   

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- TAİS            

- GİSBİR                                                                  

- GESAD                                                                   

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                         

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- WISTA Türkiye Derneği

- 13, 27 ve 28 No’lu MK Grupları


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Meryem ÇELİK
Ünvan : Deniz Filosu Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (254)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

962-199.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası