19.4.2017 , Sayi : 1543, Sirküler No : 299

Sayın Üyemiz,

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, ''Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'de (Tebliğ No: 2017/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'' 19.04.2017 Tarih ve 30043 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Değişiklik Tebliği ile; 15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentelerine Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)"de yapılan değişiklik ile; Ek'te yer alan mevcut maddelerde yer alan havalimanlarına  "İstanbul Sabiha Gökçen" ve "Erzurum" Havalimanları eklenmiştir.

Değişiklik yapılan maddelerin tamamının yer aldığı Değişiklik Tebliği Ek'te sunulmakta olup, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.                                                        

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

EK: Değişiklik Tebliği (1 Sayfa) (Web Sayfamızda)

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:                                                                                    

- İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                                           - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                              - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- İMEAK DTO 14, 31, 38, 39, 45, 46 No.lu            

Meslek Komite Üyeleri

- Deniz Turizmi Birliği Derneği

 

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Zehra Serap BÜRTEK
Ünvan : Deniz Turizmi ve Deniz Kaynakları Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (159)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası