Gemiadamları ve işletmeciler üzerindeki idari yüklerin hafifletilmesi hk.

08.12.2017

ECSA ve Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF), 8-10 Kasım 2017 tarihlerinde Talinn'de gerçekleştirilen Dijital Taşımacılık Günleri'nde, gemi mürettebatının ve şirketlerinin karşı karşıya kaldığı idari yüklerin azaltılması çağrısında bulundu.

Haziran 2016'dan bu yana Avrupa limanlarındaki gemiler için raporlama formalitelerini basitleştirmeyi ve rasyonel hale getirmeyi amaçlayan AB Raporlama Formaliteleri Direktifi (Reporting Formalities' Directive) ne yazık ki amacına ulaşamamıştır. Aksine, mürettebat ve şirketler daha önce olmadığı kadar kötü bir durumla karşı karşıyadır. Tek bir Avrupa penceresinin oluşturulmasından ziyade, değişik ulusal çözümler geliştirilmiş ve hatta Üye Devlet seviyesinde dahi çoğunlukla tek bir çözüm söz konusu olmamıştır. Mevcut durum, idari iş yükünü ve gemiadamlarının bitkin düşme tehlikesini artırmaktadır.

ECSA ve ETF, Avrupa Komisyonu'nun Raporlama Formaliteleri Direktifi ile alakalı problemleri ve bu problemlerin aciliyetini kavramış olmasından memnuniyet duymaktadır. Avrupa Denizcilik Tek Pencere (European Maritime Single Window - EMSW) ortamına ilişkin Etki Değerlendirmesinin başlatılmasını olumlu karşılayan ECSA ve ETF, 2018 yılı baharında bu konuda iddialı bir öneriyi dört gözle beklemektedir. ETF ve ECSA, AB Üyesi Devletleri özellikle istekli olmaya davet ediyor ve gerçek anlamda basitleştirmenin sağlanabilmesinin ve gereksiz idari yüklerin azaltılmasının yalnızca uyumlaştırma yoluyla başarılabileceğini ileri sürüyor.

ETF'nin Politika Sekreteri Philippe ALFONSO: "Harmonize bir sistem, mürettebatın esas görevi olan emniyetli ve güvenli deniz yolculuğuna odaklanmasını mümkün kılacaktır. Tüm tarafları açık görüşlü olmaya teşvik ediyoruz. Elbette vazgeçilebilecek raporlama gereklilikleri, daha iyi şekilde yeniden kullanılabilecek bilgiler ve pek çok aktör için daha net şekilde açıklanabilecek sorumluluklar vardır. Bu değerlendirmenin etraflı şekilde yapılması durumunda, mürettebat ve şirketler üzerindeki idari yüklerde büyük bir azalma olacaktır" dedi. (Kaynak: ECSA)


Detaylı Bilgi

Armatörlerin isteklerinin başında temiz gemi geri dönüşümü geliyor

08.12.2017

Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi; armatörler ve hukukçuların, onaylanması ve uygulanması için devletleri teşvik ettikleri mevzuat listesinde başı çekmektedir.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping - ICS) ve Deniz Hukukçuları Uluslararası Birliği (Comité Maritime International - CMI), IMO'ya sunulan ortak bir bildiride, önemli konvansiyonların imzalanması amacıyla üye devletleri teşvik etmiştir.

Bildiride belirtildiği üzere; üye devletlerin, "Hong Kong Sözleşmesi",  "Petrol Kirliliği Zararının Tazmini için bir Uluslararası Fonun Kurulması ile ilgili Uluslararası Sözleşme" ve "Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasında Zararlar İçin Tazmin ve Mali Sorumluluk Hakkında Uluslararası Sözleşme"yi imzalaması aciliyeti olan bir meseledir.

IMO Sözleşmeleri'nin yürürlüğe girmesi için gerekli koşulların sağlanması yıllar, kimi zaman on yıllar alabilmektedir. Hong Kong Sözleşmesi IMO tarafından kabul edileli sekiz yıl oldu ve halen yürürlüğe girmesi için gerekli koşullar sağlanmadı. Bu sene yürürlüğe giren Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin ise kabulünden bu yana on yıl geçti.

Bahse konu ortak bildiri; geri dönüşüm tesislerinde emniyetli ve çevreye duyarlı standartlar geliştirilmesi açısından gemi geri dönüşümü sözleşmesinin çok önemli olduğunu, dünya genelinde geri dönüşüm tesislerindeki koşulların iyileştirilmesi konusunda ciddi olan hükümetlerin Hong Kong Sözleşmesi'ne öncelik tanıyarak imzalamaları ve uygulamaları gerektiğini belirtmektedir.

Ayrıca ICS ve CMI'ın, daha fazla ülkenin onaylamasıyla fayda sağlanabileceğini belirttiği sekiz sözleşme halihazırda yürürlüğe girmiştir. Balast Suyu Sözleşmesi ve Gemiadamı Kimlik Belgesi Sözleşmesi de bunlara dahildir.

ICS ve CMI, denizcilikle ilgili anlaşmaların onaylanmasının yollarını bulmak amacıyla IMO'nun hukuk, dış ilişkiler ve teknik işbirliği departmanlarıyla çalışmak istediklerini ifade etmektedir.

Hong Kong Sözleşmesi'yle ilgili diğer gelişme; Asya Armatörler Birliği'nin de (Asian Shipowners' Association-ASA) sözleşmenin en kısa sürede imzalanması ve uygulanması konusunda devletleri teşvik etmiş olmasıdır. ASA Gemi Geri Dönüşüm Komitesi Başkanı Dr. Frank F H Lu; "Hong Kong Sözleşmesi'ne uyum sağlamaya yönelik ileri seviyede iyileştirmeler yapılması için başlıca gemi geri dönüşüm ülkelerindeki geri dönüşümcüleri destekliyoruz." diye ifade etmiştir.

Kaynak: TradeWinds


Detaylı Bilgi

Fildişi Sahilleri Keşfedilmesi Günleri ön kayıt Süre Uzatımı

08.12.2017

​Daha önce 15.11.2017 tarih ve 720 sayılı sirkülerimiz ile duyurduğumuz ve 15 ve 16 Aralık 2017 tarihleri arasında, Ankara'da, yapılacak olan, "Fildişi Sahillerini tanımak İş Fırsatları ve Turizm" temasıyla, "Fildişi Sahilleri Keşfedilmesi Günleri" ne katılmak isteyenler için ön kayıtların 09 ARALIK 2017 tarihine kadar ertelendiği hususu Fildişi Sahilleri Büyükelçiliği tarafından bildirilmiştir. (2 gün program Katılım ücretsizdir.)


Detaylı Bilgi

Kılavuz kaptanlar IMO Cesaret Ödülü’nün sahibi oldu

07.12.2017

​Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nün geleneksel 'Denizde Üstün Cesaret Ödülü' bu sene 27 Kasım 2017'de düzenlenen bir resepsiyonla iki kılavuz kaptana verildi. ABD'nin Houston Kanalı'nda görevli kılavuz kaptanlar Michael McGee ve Michael Phillips, alevlerin sardığı bir tankeri güvenle limana yanaştırmayı başararak ödüle layık görüldü.

 

Kaptanlar, geçtiğimiz yıl Eylül ayında 107,131 dedveyt ton kapasiteli Aframax River (2002 yapımı) gemisinde görevlendirildi. Gemi, Houston 3 no'lu Yakıt Terminali'nden ayrıldığı sırada dümende McGee bulunuyordu. Makine dairesindeki bir arıza nedeniyle gemi iki bağlama şamandırasına çarptı ve yakıt tankı yırtıldı. Dökülen dizel yakıt alev aldı.

Alevler gittikçe yükselirken, kaptanlar köprüüstündeki konumlarını terk etmediler. Bir açıklamaya göre, yangının iyice şiddetlendiği ve her yeri sardığı sırada Phillips McGee'ye dönerek, "Öleceğiz," dedi.

Yangın 90 dakika boyunca devam etti ve nihayet söndürüldüğünde Kaptan McGee gemiyi güvenle limana yanaştırdı.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, kılavuz kaptanlara madalya ve sertifikalarını verirken son derece sıra dışı bir olay yaşadıklarını ve büyük bir kahramanlık örneği gösterdiklerini ifade etti.

 

Kaynak: IMO internet sitesi.

http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/34-Bravery2017.aspx


Detaylı Bilgi

Londra Boat Show 2018

07.12.2017

​Önemli yatçılık fuarlarından biri olan Londra Boat Show'da ülkemizin de yer alması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca iştirak edilecek yurtdışı fuarlar listesine ilave edilmesi sağlanmıştır.

Fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığımız 100 m2 bir stand alanı kiralamış olup stand yapımı Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimiz tarafından organize edilmektedir

 

İrtibat Kurulacak Kişiler:

Bülent TELLİ, Şube Müdürü

Zeki İzzet ÇAĞMAN, İdari İşler Sorumlusu

Tel: 0 252 612 84 96

E-mail : fethiye@denizticaretodasi.org.tr


Detaylı Bilgi

Alman Armatörler Birliği’nin raporuna göre en verimli taşımacılık türü küresel denizyolu taşımacılığı

06.12.2017

Alman Armatörler Birliği (German Shipowners' Association-VDR) tarafından yayınlanan rapora göre küresel deniz taşımacılığı, uluslararası ticarette en önemli ve karbon açısından verimli taşımacılık türüdür.

Raporda, küresel ticaretin yaklaşık %90'ının ve Avrupa içi ticaretin %40'ının deniz yolu ile gerçekleştirildiği, buna karşın küresel taşımacılık sektörünün CO2 emisyonunun yalnızca %10'unun deniz yolu taşımacılığından kaynaklandığı belirtilmektedir.

Deniz ticaretindeki artışa rağmen denizciliğin küresel CO2 emisyonundaki payı yıldan yıla düşmektedir. Ayrıca armatörler, yakıt tüketiminin büyük maliyet oluşturması sebebiyle, gemi performanslarını iyileştirmeye dolayısıyla CO2 emisyonlarını azaltmaya oldukça heveslidir. Bu nedenle yeni gemiler, verimliliği arttıran entegre elektronik navigasyon, kıyı merkezli gözetim, yenilikçi pervane, gövde, balblı baş tasarımı gibi çeşitli teknolojiler kullanmaktadır.

Buna ilaveten gemiler 10 yıl önceye göre daha yavaş seyir yapmaktadır. Rapora göre gemi hızının 20 knot'tan 16 knot'a düşürülmesiyle yakıt tüketimi düşürülebilir ve emisyonlar da %40 azaltılabilir.

Denizcilik sektörü, IMO tarafından kabul edilen CO2 emisyonlarının azaltılması için yasal olarak sınırlar getiren bir küresel anlaşma ile karşı karşıyadır. Bu anlaşmaya göre yeni inşa edilen gemiler, arabalara ve elektrikli cihazlara uygulanan sınıflandırmaya benzer verimlilik standartlarına uyum sağlamak zorundadır. Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi (Energy Efficiency Design Index-EEDI) tüm yeni inşa edilen gemilerin 2025 yılından itibaren, mevcut dünya ticaret filosuna kıyasla %30 daha enerji verimli olmasını gerektirmektedir.

Kaynak: www.green4sea.com


Detaylı Bilgi

Gemi Kiralama ve Brokerlik Kursu”

06.12.2017

Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (PÜSEM) 5. Dönem "Gemi Kiralama ve Brokerlik Eğitimi"ne başlayacaktır.

Yurt dışında bu tip eğitim veren kurumların eğitim programları ile sektörün ne tür bilgiye sahip elamanlara olan ihtiyacı ve ülkemizin gerçekleri dikkate alınarak evrensel ancak, ulusal mevzuatı ihmal etmeyen bir eğitim programı hazırlanmıştır. Dersler, Piri Reis Üniversitesinin deneyimli ve seçkin eğitmenleri tarafından Tuzla'da bulunan Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Kampüsünde verilecektir.

Verilecek olan eğitim toplamda 168 ders saati süreli olacak ve aşağıdaki konuları kapsayacaktır;

 Gemi ve Deniz Taşımacılığı

 Deniz Hukuku

 Deniz Sigortaları

 Deniz Taşımacılığında Taraflar ve Ticari İlişkileri

 Deniz Taşımacılığında kullanılan Dokümanlar

 Liman İşlemleri

 Deniz Taşımacılığı Ekonomisi

 Gemi Kiralama Sözleşmeleri

 Düzenli Hat Taşımacılığı

Eğitim, çalışanların mesai saatleri haricinde verilebilecek şekilde planlanmış olup haftada 3 gün ( Salı, Perşembe 19:00-21:35, Cumartesi 09.30-15:15)  9-12 ders saati ile toplam 168 D/S olarak 4 ay sürecektir. Eğitimler 17 Mart 2018 tarihinde sona erecektir.

Eğitim süresi sonunda sınav yapılacak, sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek, başarılı olamayan kursiyerlere ise eğitime katılım sertifikası verilecektir. Sınav ve eğitimler bu alanda yurt dışında eğitim veren kurum ve enstitülerin sınavlarında başarılı olunacak şekilde düzenlenmiş olup katılımcıların yurt içi ve yurt dışından sertifika almalarına imkân sağlanmış olacaktır.

"Gemi Kiralama ve Brokerlik Eğitimi" kurs kontenjanı 25 kursiyer olup, eğitim ücreti, kar amacı gütmeden mümkün olan en düşük seviyede tutularak KDV Dâhil peşin 4.000,00 TL; taksitle 4.400,00 TL.olarak belirlenmiştir.

"Gemi Kiralama ve Brokerlik Eğitimi"ne katılmak isteyenler kayıt ve detaylı bilgi için http://www.pusem.com/iletisim/  linklerinden temasa geçebilirler. İletişim detayı, aşağıda verilmiştir.

Adres : Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Hazırlık Kampüsü (Eski TÜDEV yerleşkesi) İstasyon Mah. Hakim Sok. No : 3 TUZLA-ISTANBUL

Telefon : 0(216) 581 00 87

Faks : 0(216) 446 70 06

Web : www.pusem.com

e-posta : pusem@pirireis.edu.tr

Kaynak: www.pusem.com

 


Detaylı Bilgi

"Deniz Çevresi Faaliyetleri ve İdari Cezalar Semineri"

04.12.2017

İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak, Oda üyelerimize yönelik, "Deniz Çevresi Faaliyetleri ve İdari Cezalar Semineri" konulu Bilgilendirme Semineri,  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı, Deniz Hizmetleri Müdürü  Sn. Muhammet Ali EKER ile Avrupa Yakası Deniz Denetim Şefi Sn. Fatih POLATTİMUR tarafından 6 Aralık 2017 Çarşamba günü Saat 14:00'da Odamız Meclis Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

Bu kapsamda, Ücretsiz ve katılımcı sınırlaması bulunmayan seminerde, katılım belgelerinde sorun yaşanmaması için https://goo.gl/forms/QTAPPMdJNQoN1DXE3 linkindeki formun, en geç 5 Aralık 2017 Salı günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir.

 


Detaylı Bilgi

IMO Konsey Üyeliği

04.12.2017

​IMO Konsey Üyeliği seçimleri sonucunda Türkiye 2018-2019 dönemi için C kategorisi Konsey Üyeliğine yeniden seçilmiştir.


Detaylı Bilgi

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, 6-9 Aralık 2017, İstanbul

29.11.2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda inovasyon kültürünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla 5 yıldır "Türkiye İnovasyon Haftası" etkinlikleri düzenlemektedir. Etkinliklerde bugüne kadar ağırlanan 400 bin ziyaretçi, global düzeyde alanında uzman çok sayıda konuşmacıyla ve Türkiye'de inovasyon adına faaliyet gösteren tüm firmalarla bir araya getirilmiştir. Arçelik, Çalık Holding, TEB, Turkcell ve Türk Hava Yolları stratejik partnerliğinde gerçekleştirilen bu önemli buluşma, bu yıl ise 6-7-8-9 Aralık 2017 tarihleri arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın kıymetli teşrifleri ile yine ICC-İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

2012 yılında Türkiye'de inovasyon ve katma değer konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çıkılan yolda bu yıl inovasyonun ayrılmaz parçası olan girişimcilik ekosistemi de etkinlikler kapsamına alınmıştır. 6. yılında "Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası" adıyla düzenlenecek olan etkinlik, yeni bir hedefe de ev sahipliği yapacak: "İstanbul'u uluslararası bir girişimcilik merkezi haline getirerek girişimciliğin tüm paydaşlarını buluşturmak." Küresel doğan yeni girişimlere yeni fırsatlar sunmak amacına atfen "BORN GLOBAL İSTANBUL" başlığı altında gerçekleşecek bu buluşmanın, yerli ve yabancı çok sayıda tarafı bir araya getireceği ifade edilmektedir.

6-9 Aralık'ta iş insanları, akademisyenler ve dünyaya yön veren fikir liderleri ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin üst düzey katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda Üye firmalarımızın katılımından memnuniyet duyulacağı belirtilmektedir.

Online kayıt için: http://www.turkiyeinovasyonhaftasi.com/online-kayit/

Etkinlik Programı için: http://turkiyeinovasyonhaftasi.com/?p=program


Detaylı Bilgi
12345678910...
İMEAK Deniz Ticaret Odası