ODADAN HABERLER

 

Türk Denizcilik Eğitiminin 133. ve Denizcilik Fakültesinin 25. Kuruluş Yılı Geleneksel Balık Günü törenine katılım sağlandı – 2 Aralık 2017

 
 

​İTÜ Denizcilik Fakültesi ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği (DEFAMED) işbirliği ile Türk Denizcilik Eğitiminin 133. ve Denizcilik Fakültesinin 25. kuruluş yılı dolayısıyla "Geleneksel Balık Günü" düzenlenmiştir. Tuzla Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sn. Suat Hayri AKA, Denizcilik Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Oğuz Salim SÖĞÜT,  Deniz Ticareti Genel Müdürü Sn. Durmuş ÜNÜVAR, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Sn. Hızırreis DENİZ başta olmak üzere, Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile denizcilik sektör temsilcileri, akademisyenler, mezunlar ve çok sayıda davetli törene katılım sağlamıştır.

 
 

Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması Standardizasyonu Konferansı’na Odamızca katılım sağlandı - 5 Aralık 2017

 
 

​Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Komitesi ve TOBB işbirliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Bülent TÜFENKÇİ katılımı ile "Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması Standardizasyonu Konulu Konferans Swiss Otel'de yapılmış olup, Konferansa Odamız tarafından katılım sağlanmıştır.

 
 

Avrupa Yakası Deniz Bilgilendirme Semineri Odamızda yapıldı – 6 Aralık 2017

 
 

​Avrupa Yakası Deniz Bilgilendirme Semineri, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürü  Sn. Muhammet Ali EKER tarafından Odamız Meclis Salonunda verilmiş olup, Seminere Üyelerimizce yoğun katılım sağlanmıştır.

İSTAÇ yetkililerinin de katılım sağladığı Seminerde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Kanuna ait idari nitelikteki cezaları içeren Madde 20'nin uygulanması, ayrıca ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılan uygulamalara açıklık kazandırılması ve olumsuzlukların giderilebilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

 
 

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması İkinci Teknik Toplantısına Odamızca katılım sağlandı – 6 Aralık 2017

 
 

​Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu ile 6 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da düzenlenen 'Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması İkinci Teknik Komite Toplantısı'na Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Sn. Muhammet Ali ŞEYDA ile Odamız Sekreteryası katılım sağlamıştır.

Ulusal Strateji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 'Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı'nın Genel Kurul'a sunulmak üzere nihai şeklinin kabul edildiği bahse konu Toplantıda özetle; Bozulabilir Eşya ile Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu İnternet Sitesi Çalışma Grubu Raporu sunulmuş, Ticaretin Kolaylaştırılması Logosu hazırlıkları hakkında bilgi verilmiş, VDAD, TÜSİAD, MÜSİAD ve Odamızın Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu'na üyelik talepleri değerlendirilmiş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca çalışmaları yürütülen Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (Get-App) hakkında bilgilendirme yapılmıştır.  

 
 

Odamızın 8. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı – 11 Aralık 2017

 
 

​Odamızın 8. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, 11 Aralık 2017 tarihinde Piri Reis Üniversitesi'nde yapıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sn. Suat Hayri AKA, Müsteşar Yardımcısı Sn. Ahmet Selçuk SERT,  Genel Müdürler ile sektörün değerli isimlerinin katıldığı 8. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, üniversitenin geniş kapsamlı tanıtma turu ile başlamış, Toplantıya Türkiye'nin dört bir tarafından, Odamız Şubelerinden ve temsilciliklerinden 700'ü aşkın üye katılmıştır.

Müsteşar Yardımcısı Sn. Ahmet Selçuk SERT yapmış olduğu sunumda, denizlerimizin ve limanlarımızın daha güvenli hale getirilmesi, tesislerimizin güçlendirilmesi ve deniz sigortacılığı alt yapısının güçlendirilmesi konularına değinerek, yapılan hizmet ve faaliyetleri anlatmış, sektöre verilen desteğin arttığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulamıştır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sn. Suat Hayri AKA ise deniz kirliliği ile mücadelede çok ciddi yatırımların yapıldığını, deniz sektörünün her konusu ile yakından ilgilenilerek tüm sorumlulukların yerine getirildiğini belirtti. Deniz eğitiminin önemine değinen Sn. AKA, yeni çıkan Kanunla, batık veya yarı batık çözümsüz gemilerin deniz kirliliğine son vermek ve tehlikelerini azaltmak adına hızlı bir prosedür ile satışının yapılması ve ortadan kaldırılması konusunda çalıştıklarını belirtti. Sn. AKA, Türk Denizciliğinin itibarına değinerek sektör adına gurur duyduğunu dile getirmiştir.

Odamız bünyesinde yer alan tüm Meslek Komitelerinin temsilcileri tarafından dile getirilen sorun ve önceliklerimiz Sn. Müsteşarımız tarafından bire bir değerlendirilerek cevaplandırılmış çözümler üretilmiştir.

 
 

İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni’ne Odamız tarafından katılım sağlandı - 14 Aralık 2017

 
 

​Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayesinde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB tarafından düzenlenen İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni'ne Odamızdan TOBB Denizcilik Meclisi Başkanı Sn. Erol YÜCEL, Odamız YK Sayman Üyesi Sn. Faruk MİRAS ve YK Üyelerimizden Sn. Erbil ÖZKAYA ile Sn. Ali Deniz ERAYDIN katılım sağlamıştır.

 
 

Turizm Özel İhtisas Komisyonu Toplantısının ilk aşaması Ankara’da gerçekleştirildi – 14-15 Aralık 2017

 
 

​11. Kalkınma Planı hazırlık sürecinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek Turizm Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) toplantısının ilk aşaması Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Toplantının 1. günü; genel turizm sektörünün bugünü ve geleceği değerlendirilmiş, çalışma alt grupları arasında ayrı başlık altında yer alan "Deniz Turizmi" sektörünün swot analizi yapılmıştır. Toplantının 2. günü; 11. Kalkınma Planı çerçevesinde, 2018-2022 yıllarında deniz turizmi sektörüne verilecek teşviklerin belirlenmesi ile birlikte pazarlamada dijital tanım üzerine ağırlık verilerek,  4 Yıllık Plan neticesinde sektöre sağlanacak katma değerin ne olacağı ve dünya deniz turizminde aldığımız payın arttırılması hususunun raporlanması sağlanmıştır. Raporların tamamlanması neticesinde Kalkınma Bakanlığı'ndan gelecek rapor taslağı odamız üyesi sektör temsilcileri ile paylaşılacaktır.

 
 

Türk Loydu Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Toplantısına katılım sağlandı - 20 Aralık 2017

 
 

​Türk Loydu Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı Greenpark Oteli'nde yapılmış olup, Toplantıda sektörün güncel sorunları tartışılmış, toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Metin KALKAVAN, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Tamer KIRAN, Sn. Ali Deniz ERAYDIN ve Sn. Asım İlker MEŞE tarafından katılım sağlanmıştır.

 
 

Türk Boğazlarında gemi geçiş planlamasına yönelik tespit ve öneriler değerlendirildi - 22 Aralık 2017

 
 

​Türk Boğazlarında gemi geçiş planlamasına yönelik tespit ve önerilerin değerlendirilmesi amacıyla, UDHB Müsteşar Yardımcısı Sn. Ahmet Selçuk SERT'in katılımı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Sn. Hızır Reis DENİZ'in Başkanlığında, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde yapılan toplantıya, Odamızı Temsilen; Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Erbil ÖZKAYA, Meclis Üyemiz Sn. Cihan ERGENÇ, Meclis Üyemiz Sn. Mahmut AYDIN, Meclis Üyemiz Sn. Murat ER, YK Başkanı Danışmanı Sn. Muhammed Ali ŞEYDA ve Sekreteryamız tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantıda;

  • 2017 yılında bekleme sürelerinin oldukça uzun olduğu ve 2018 yılında bekleme sürelerinin azaltılmasının hedeflendiği,
  • Operasyonel becerilerin arttırılması için çaba sarf edileceği ve daha iyi bir yönetim için inisiyatif alınacağı,
  • Çanakkale ve İstanbul Liman Başkanlıkları arasındaki uygulama farklılıklarının giderileceği,
  • Kısa bir süre içerisinde SP-1 raporlarının e-devlet üzerinden verileceği,
  • Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nün teknolojik alt yapısının yenileneceği ve 16 ay içerisinde biteceği, yenileme çalışmaları tamamlandığında şeffaf bir alt yapı olacağı,
  • İstanbul Boğazı'nda bundan böyle yapılacak olan, yarış programlarının bütüncül olarak yeniden gözden geçirileceği hususları görüşülmüş ve toplantıların bundan böyle 2 ayda bir yapılması kararı alınmıştır.

 

 
 

Tersane-i Amire’nin 563. yıl dönümü kutlandı – 22 Aralık 2017

 
 

​Denizcilik ve Tersane Mensupları Derneği, Tersane-i Amire'nin 563. yıl dönümünü, Beyoğlu Gençlik ve Bilgi Merkezi'nin Kongre Salonu'nda düzenlemiş olup, Etkinliğe Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Metin KALKAVAN, TOBB Başkan Yardımcısı Sn. Halim METE, Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Sn. Erkan DERELİ, DEFAV Başkanı Sn. Bülend TEMUR, Deniz-Der Onursal Başkanı Sn. Ali CAN, Deniz-Der Başkanı Sn. Abdullah DEMİRDÖVEN, Deniz-Der Üyeleri ve çok sayıda davetli katılmıştır.

 
 

Odamızın Akreditasyon Belgesi A (mükemmel) seviyede yenilendi - 27 Aralık 2017

 
 

​TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 

  • Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen belge yenileme denetimimiz sonrasında denetim raporumuzun TOBB Akreditasyon Kurulunca değerlendirildiği,
  • Yüksek düzeyde başarı gösteren Odamızın Akreditasyonunun "A" Seviyesi akreditasyon statüsünde 31.12.2020 tarihine kadar (3 yıl süre ile) uzatılması kararı alındığı belirtilmektedir.

2002 yılında 1. dönemde Akredite olarak "5 Yıldızlı Hizmet" yarışına başlayan ilk Odalardan biri olan İMEAK DTO'da 3'er yıllık periyotlarla denetim gerçekleştirilmektedir. Son Oda Borsa Akreditasyon Sistemi Belge Yenileme Denetimi, yine 3 yıllık belge süresinin dolmasını müteakiben 18 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Akreditasyon belgemizin "A (Mükemmel)" seviyede yenilenmesi, Odamızın sahip olduğu "yeterlilikler" ve sunduğu "hizmetlerin" 5 yıldızlı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Odamız, 2002 yılından itibaren yüksek başarı ile akreditasyonunu sürdürmektedir. Şubelerimizden ise İskenderun ve Fethiye, 2016 yılında Akreditasyon Belgesi almışlardır. Akreditasyon sürecinde olan Antalya ve İzmir Şubelerimizin 8 Ocak'ta denetimleri yapılmış olup, akredite olmaları beklenmektedir.

 
 

TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı yapıldı - 28 Aralık 2017

 
 

​TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı, TOBB Başkanı Sn. Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun ev sahipliğinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sn. Ahmet ARSLAN'ın da katılımıyla, TOBB Birlik Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Konsey Üyelerimizin birlikte katıldığı toplantıda sektörümüzün sorunları ve çözüm önerileri görüşülmüştür.

 
 

11. Kalkınma Planı Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Uygulamalarında Etkin Yönetim Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) İlk Aşama Toplantısı’na Odamızca katılım sağlandı - 28 Aralık 2017

 
 

​2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Uygulamalarında Etkin Yönetim Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK)  İlk Aşama Toplantısı, Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü organizasyonunda Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Toplantı Başkanlığını Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Sn. Funda OCAK yapmış olup, Toplantıya Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. M. Faruk OKUYUCU ve Sekreteryamız tarafından katılım sağlamıştır.

Toplantıda genel olarak, kamu ihale kanunu dışında bir nevi imtiyaz sözleşmesi ile yapılan projelerde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Özel Hastaneler gibi kamu özel işbirliği uygulamaları kapsamında yeni işletmecilik modellerinin, en iyi şekilde nasıl yönetilebileceği, yüklenicilerin işletme tecrübelerinin yeterliliği, kamunun üstlendiği yükümlülüklerin durumu gibi hususların özel sektör ve kamudan katılımcılarla istişare edilerek çıktıların 11. Kalkınma Planına yansıtılması konuları görüşülmüştür.

 
 

TCG Akın Gemisi Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildi - 29 Aralık 2017

 
 

​İstanbul Tersanesi'nin inşa ettiği TCG Akın (A-584) kurtarma ve yedekleme gemisi, İstanbul Tersanesi'nde gerçekleştirilen törenle Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmiş olup, törene Odamızca katılım sağlanmıştır.

 
 

Odamızda Denizcilikte Tahkimin Yeri ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Semineri düzenlendi

 
 

​2018 yılı eğitim takvimimiz kapsamında 9 Ocak 2018 tarihinde "Denizcilikte Tahkimin Yeri ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)" başlıklı Seminer, Odamız Meclis Salonunda düzenlendi. "Alternatif uyuşmazlık yöntemi olarak tahkim nedir?", "Denizcilik sektöründe tahkimin yeri ve önemi", "İstanbul Tahkim Merkezi nedir?", "İstanbul Tahkim Merkezi'nin maddi açıdan ve süreç açısından faydaları nelerdir?", "ISTAC'a nasıl başvurulur?" konularına yer verilen Seminere ilişkin notlara haberimizin devamında yer alan link üzerinden erişilebilmektedir.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Odamızda “Denizcilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” Semineri düzenlenecek

 
 

​T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan İş Müfettişi Sn. Muhammed ÇELİK tarafından 16 Ocak 2018 Salı günü saat 14:00'da Odamızda "Denizcilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları" konulu bir Bilgilendirme Semineri düzenlenecektir. Seminere katılım ücretsiz olup, katılımcı sınırlaması bulunmamaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

 

SEKTÖRDEN HABERLER

 

IMO Meclisi 30. oturumunu gerçekleştirdi

 
 

​IMO Meclisi, 27 Kasım - 6 Aralık 2017 tarihleri arasında Londra'daki IMO merkez binasında otuzuncu oturumunu gerçekleştirdi. 2018-2023 stratejik planını kabul eden Meclis, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne uygun olarak bir dizi yeni karar aldı. Stratejik planın belirlenmesinden sonra çeşitli gündem maddeleri ele alındı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne yönelik teknik işbirliği sağlanması, plastiklerin sebep olduğu deniz kirliliğine karşı çözümler, Kutup Kodu'nun balıkçı tekneleri ile küçük gemileri de kapsayacak şekilde güncellenmesi, Liman Devleti Kontrolü'nde yeni prosedürler ve gemi sigorta sertifikaları için yetki devri gibi başlıklar hakkında önemli adımlar atıldı. Meclis'in kararlarıyla ilgili ayrıntılar haberimizin devamında yer almaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Kılavuz kaptanlar IMO Cesaret Ödülü’nün sahibi oldu

 
 

​Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO'nun geleneksel 'Denizde Üstün Cesaret Ödülü' bu sene 27 Kasım 2017'de düzenlenen bir resepsiyonla iki kılavuz kaptana verildi. ABD'nin Houston Kanalı'nda görevli kılavuz kaptanlar Michael MCGEE ve Michael PHILLIPS, alevlerin sardığı bir tankeri güvenle limana yanaştırmayı başararak ödüle layık görüldü. Yaklaşık 90 dakika süren yangının nasıl başladığı ve kaptanların Aframax River (2002 yapımı) adlı gemiyi limana nasıl yanaştırdığına ilişkin detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

2017 yılı gemi ihracatında yüzde 60 artışla kapandı

 
 

​Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, gemi ve yat ihracatı hızlı yükselişini sürdürüyor. Kasım sonu itibariyle yüzde 50 artışla 1 milyar 217 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektör, Aralık ayının ilk iki haftasında da 100 milyon dolara yakın ihracat yaptı. İhracattaki bu artışta armatörlerin 2. el gemilerini satmaya başlamasının da etkili olduğunu dile getiren Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak, "Yapılan ihracatın tamamı yeni inşa satışlarından kaynaklanmıyor. 2. el gemilerin yurt dışına satılması da ihracat rakamlarına yansıyor. Satış yapıların bazıları ise reel satışlar olmayabiliyor. Çünkü bayrak değiştiren armatörler oluyor bu da ihracat sayılabiliyor. Oranlara baktığımız zaman yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 50'sinin üretici firmalar, kalan yüzde 50'sinin ise armatörlerin sattığı ikinci el gemilerden kaynaklandığını görüyoruz" diye konuştu.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

2017’de çevreye duyarlı denizcilikle ilgili öne çıkan gelişmeler

 
 

​2017 yılında deniz çevresinin korunması ile ilgili önemli gelişmelere bakıldığında; Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi, denizciliğin AB ETS'ye dahil edilmesi ve elektrik kullanımı ile karbonsuzlaşmaya yönelik girişimlerin denizcilik sektöründe bu sene öne çıkan konular olduğu görülmektedir. İlgili konulardaki gelişmeler haberimizin devamında yer almaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

IMO ile Norad, Güneydoğu Asya’da deniz çevresinin korunması için anlaşma imzaladı

 
 

​IMO ve Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı (Norad) tarafından deniz çevresinin, deniz taşımacılığı faaliyetlerinden korunması için yedi ülkenin desteklenmesi amacıyla Güneydoğu Asya'da yeni bir çevre projesi başlatılıyor.

4 yıl sürmesi öngörülen proje; MARPOL Sözleşmesi, Organik Tutunma Önleyici Sistemler Sözleşmesi, atıkların denize boşaltılmasıyla ilgili Londra Protokolü ve Sözleşmesi ve Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin de dahil olduğu, deniz çevresi ile ilgili öncelikli bazı sözleşmelerin uygulanması için söz konusu ülkelerin kapasitesinin arttırılmasına odaklanacak.

IMO ve Norad, "Güneydoğu Asya Denizleri için Deniz Çevresinin Korunması (Marine Environment Protection for Southeast Asia Seas - MEPSEAS) başlıklı yeni proje için 8 Aralık 2017 tarihinde bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Norad, IMO'nun yürüttüğü Entegre Teknik İşbirliği Programı'na 2 milyon ABD doları katkı sağlayacak. Proje kapsamındaki ülkeler; Kamboçya, Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler, Tayland ve Vietnam'dır.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Armatörlerin taleplerinin başında temiz gemi geri dönüşümü geliyor

 
 

​Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi; armatörler ve hukukçuların, onaylanması ve uygulanması için devletleri teşvik ettikleri mevzuat listesinde başı çekmektedir.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ve Deniz Hukukçuları Uluslararası Birliği (CMI), IMO'ya sunulan ortak bir bildiride, önemli konvansiyonların imzalanması amacıyla üye devletleri teşvik etmektedir. Bildiride belirtildiği üzere; üye devletlerin, "Hong Kong Sözleşmesi", "Petrol Kirliliği Zararının Tazmini için bir Uluslararası Fonun Kurulması ile ilgili Uluslararası Sözleşme" ve "Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasında Zararlar İçin Tazmin ve Mali Sorumluluk Hakkında Uluslararası Sözleşme"yi imzalaması aciliyeti olan bir meseledir.

IMO Sözleşmeleri'nin yürürlüğe girmesi için gerekli koşulların sağlanması bazen on yıllar alabilmektedir. Hong Kong Sözleşmesi IMO tarafından kabul edileli sekiz yıl oldu ve halen yürürlüğe girmesi için gerekli koşullar sağlanmadı. Bu sene yürürlüğe giren Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin ise kabulünden bu yana on yıl geçti.

Bahse konu ortak bildiri; geri dönüşüm tesislerinde emniyetli ve çevreye duyarlı standartlar geliştirilmesi açısından gemi geri dönüşümü sözleşmesinin çok önemli olduğunu, dünya genelinde geri dönüşüm tesislerindeki koşulların iyileştirilmesi konusunda ciddi olan hükümetlerin Hong Kong Sözleşmesi'ne öncelik tanıyarak imzalamaları ve uygulamaları gerektiğini belirtmektedir.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Alman Armatörler Birliği’nin raporuna göre, en verimli taşımacılık türü küresel denizyolu taşımacılığıdır

 
 

​Alman Armatörler Birliği (German Shipowners' Association-VDR) tarafından yayınlanan rapora göre küresel deniz taşımacılığı, uluslararası ticarette en önemli ve karbon açısından verimli taşımacılık türüdür. Raporda, küresel ticaretin yaklaşık % 90'ının ve Avrupa içi ticaretin % 40'ının deniz yolu ile gerçekleştirildiği, buna karşın küresel taşımacılık sektörünün CO2 emisyonunun yalnızca % 10'unun deniz yolu taşımacılığından kaynaklandığı belirtilmektedir.

Deniz ticaretindeki artışa rağmen denizciliğin küresel CO2 emisyonundaki payı yıldan yıla düşmektedir. Ayrıca armatörler, yakıt tüketiminin büyük maliyet oluşturması sebebiyle, gemi performanslarını iyileştirmeye, dolayısıyla CO2 emisyonlarını azaltmaya oldukça heveslidir. Bu nedenle yeni gemiler, verimliliği arttıran entegre elektronik navigasyon, kıyı merkezli gözetim, yenilikçi pervane, gövde, balblı baş tasarımı gibi çeşitli teknolojiler kullanmaktadır.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Raporları

 
 

​1 -30 Eylül 2017 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası sularda gemilere karşı düzenlenen deniz haydutluğu ve silahlı soygun raporlarına haberimizin devamından erişilebilmektedir.

Devamı İçin Tıklayın

 
 

Türkiye –Katar İş Forumu 15- 18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek

 
 

​TOBB tarafından 15-17 Ocak 2018 tarihlerinde Katar'a bir ziyaret programı gerçekleştirilecek olup, program kapsamında Türk-Katar İş Forumu, altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi teknolojileri (güvenlik sistemleri), makine ve teçhizat, cam ve zücaciye, tarım makineleri, bebek -yetişkin bezi, enerji hizmetleri, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında iş görüşmeleri ile Katar'da tesis ziyaretleri düzenlenecektir.

Devamı İçin Tıklayın

 
İMEAK Deniz Ticaret Odası