4.9.2018 , Sayi : 3333, Sirküler No : 503

​Sayın Üyemiz,

İlgi : T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 07.08.2018 tarih ve E.60293 sayılı yazısı

İstanbul ve Çanakkale Liman Başkanlıklarına gereği, Odamıza bilgi olarak gönderilen ilgi yazı gereğince ; 03.09.2018 tarihi itibariyle Türk Boğazları'ndan geçen gemilerin "transit personel değişimi" işlemlerinde  Liman Başkanlıkları onayı kaldırılmış olup, işlemler 03.09.2018 tarihi itibariyle  tamamen Zeyport Limanı'nda Deniz Limanı Şube Müdürlüğü (Polis), Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Sağlık) ve Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü Gemi Kontrol Kısım Amirliği kurumlarına uğranılarak anında yapılacaktır.

Transit personel değişiminde istenen evraklar aşağıdaki gibidir ;

1.   Gemiye katılacak ve ayrılacak personelin/lerin bilgileri, Pasaport ve Limanı Cüzdanının resimli ve geçerliliğini gösterir sayfa fotokopisi,

2.   Gemiye katılan personelin Orjinal Medical Sertifikaları mutlaka yanlarında olmak şartıyla fotokopileri,

3.   Gemi Kaptanı'nın Pasaport ve Liman Cüzdanı Fotokopisi,

4.   CSR Belgesinin Fotokopisi, (9.maddede Güney Kıbrıs ibaresi var ise BIMCO sözleşmesi fotokopisi),

5.   Minimum Safe Manning fotokopisi (kontrol açısından)

6.   Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen ekteki taahhütname doldurularak ve ekine gemiye katılan/ayrılan listesi eklenerek gemi kaptanından kaşe imza alınacaktır.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

                                                                          Saygılarımızla,

EK : Taahhütname (1 sayfa)

                                                                          Murat TUNCER

                                                                          Genel Sekreter

Gereği :                                                          Bilgi:

-Tüm Üyeler (Web)                                             - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                      - İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.      - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- KOGAD

- TÜRKLİM

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

-  40,41,42,43 No.lu Meslek Komite Başkan ve Üyeleri

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

3709_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası