MAIB Deniz Kazası Raporları 2015-2017

​İngiltere Deniz Kazalarını Araştırma Şubesi (MAIB – UK Marine Accident Investigation Branch) tarafından yayınlanan kaza raporları, Türkçeye çevirileri yapılmak suretiyle Denizcilik Sektörümüze duyurulmaktadır.
Bu kapsamda, 2015 -2017 yılları arasında MAIB Deniz Kazası Soruşturma Raporları ile ilgili hazırlanan 7 sirküler yazımız üçüncü kez kitap şeklinde derlenmiş olup, Denizcilik Eğitimi veren Kuruluşlar ile Deniz kazaları ve nedenleriyle ilgilenen kurum ve kuruluşlarımıza sunulmuştur.


Yönetişim Kavramı Ekseninde Türk Deniz Ticareti Sektörü Deniz Ticaret Konseyi Örneği

Dr. Emrah Yaman tarafından hazırlanan "Yönetişim Kavramı Ekseninde Türk Deniz Ticareti Sektörü Deniz Ticaret Konseyi Örneği"  adlı kitabına DTO Kütüphanesinde inceleyebilirsiniz. 
Yayın Tarihi : 2016 

ULUSLARARASI DENİZ TİCARET ODASI 2016 YILLIĞI

Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu Faaliyet Raporu 2006-2014 Dönemi

​Odamız ve Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği'nce ortaklaşa hazırlanan "Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu Faaliyet Raporu 2006-2014 Dönemi" adlı çalışmada ; Odamız Merkez ve Şubeleri ile Mersin Deniz Ticaret Odası'nda 2006-2014 dönemi içinde gerçekleştirilen gemi acenteliği eğitimi ve gemi acenteliği yenileme seminerlerine ilişkin bilgilerin yanı sıra bu süreçte Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu'nun kuruluş ve çalışma usul ve esasları ile Gemi Acenteliği Yönetmeliği ve Eğitim Yönergesi'nde yaşanan değişikler kapsamlı olarak yer almaktadır.

YIL : 2006-2014

Gemi Acenteliği Eğitimi

​ Kitabı Odamız ile Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır. 

YIL :2014 3​

12

Stratejik Plan


İMEAK Deniz Ticaret Odası Stratejik Planı 2017-2020

​YIL : 2017-2020


İMEAK Deniz Ticaret Odası Stratejik Planı 2013-2016

YIL : 2013-2016​​


İMEAK Deniz Ticaret Odası