11.2.2019 , Sayi : 566, Sirküler No : 96

İlgi: ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)’in 22.01.2019 tarihli ve MC (19) 06 sayılı yazısı

 

Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile, 6-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması konusundaki oturumlararası çalışma grubunun beşinci oturumuna sunulan güncellenmiş taslak ICS teklifleri, Ek’te üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

                                                                                                                     

Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                   İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                       Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı Türkçe Çevirisi (3 syf.)

Ek-2: İlgi yazı ve Eki (25 syf.)

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

3247_001.pdf
3248_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası