• Home
  • |
  • 2022 Yılı İstihsali 3.771,85 Ton Mahsul Yağlık Ayçiçeği Satışı

2022 Yılı İstihsali 3.771,85 Ton Mahsul Yağlık Ayçiçeği Satışı

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan 14.09.2022 tarihli yazıda; 16.09.2022 tarihi Cuma günü saat:10.00'da, Şanlıurfa Ticaret Borsasında “2022 Yılı İstihsali 3.771,85 Ton Mahsul Yağlık Ayçiçeği”nin 13 parti halinde pazarlık usulü ile satılacağı ve ihale ile ilgili evrakların www.tigem.gov.tr elektronik adresinin ihaleler bölümünde yayınlandığı hususları belirtilmektedir.

Konu İhale ilan ve eklerine Odamız web sayfasında, www.denizticaretodasi.org.tr adresinden Genel/Teknik ve İhale Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

ya_l_k_ay_i_e_i_sat_2822_661.pdf