• Home
  • |
  • 990 Kg Sodyum Azotür’ün Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu Hk.

990 Kg Sodyum Azotür’ün Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu Hk.

Sayın Üyemiz,

           

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İkmal Dairesi Başkanlığı’nın

08.03.2017 tarih ve E.40643 sayılı yazısı ile;

 

- Kurumlarının ihtiyacı olan 990 Kg Sodyum Azotür”ün sevke hazır olduğu, FOB Chennai/Hindistan deniz limanından, Evyap Limanına yazıları Ek’inde  gönderilen “İhale Dokümanı”na uygun olarak taşıttırılacağı,

 

- İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE kapalı zarf içerisinde 14.03.2017 Salı günü saat 15:00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi,

istenmektedir.

 

İlgi yazı ve Ek’leri Odamız web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel” ve “Ticari”  Duyurular bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                          

                                                                                                                       Saygılarımızla,

 

                                                                                             

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel   Sekreter

 

 

Ek: İlgi yazı ve Ek’leri (12 sayfa – Web’te)  

                                                                                   

GEREĞİ:                                                                              BİLGİ:                                                                   

- Tüm Üyeler (web)                                                               - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu       

- Türk Armatörler Birliği                                                          İkmal Dairesi Başkanlığı

- S.S. Gemi Arm. Mot. Taş. Koop.   

- TAİS                                             

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği            

- İlgili Gemi Sahipleri  

 

938_193.pdf