Birincilik Ödülü : 100.000 TL (Yüz Bin TL) ve İMEAK DTO plaketi

İkincilik Ödülü : 75.000TL (Yetmiş Beş Bin TL) ve İMEAK DTO plaketi

Üçüncülük Ödülü : 50.000 TL (Elli Bin TL) ve İMEAK DTO plaketi

Başvurular için tıklayın
Gizle

Üyesi Olunan Kuruluşlar