Modern teknolojinin tüm araçlarını kullanarak üyeleriyle iletişim kurar, düzenli olarak yayınladığı sirkülerle üyelerine sektörle ilgili duyurular yapar.

53 adet Meslek Komitesi, İhtisas Komiteleri, Yönetim Kurulu ve Meclisi ile üyelerinin menfaatlerini gözetir.

Aylık olarak Deniz Ticaret Dergisini Türkçe ve İngilizce olarak yayınlar, yurtiçinde ve yurtdışında yaklaşık 10.000 adet üyeye ulaştırır.

Üyelerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlarını tespit etmek için araştırmalar yapar, çözüm önerileri ve politikalar belirler.

Üyelerinin görüşlerinin yetkili otoritelere doğru ve anlaşılır bir şekilde iletilmesini temin eder.

Her yıl denizcilik sektörünün mevcut durum tespitini, gelişmeleri, araştırma ve analizleri içeren detaylı Sektör Raporunu Türkçe ve İngilizce olarak yayınlar bu raporun yurtiçinde ve yurtdışında etkin bir şekilde dağıtımını temin eder.

Denizcilik sektörü ile ilgili 60'ın üzerinde kitap bastırmıştır.

Üyelerin ihtiyaçlarına ve taleplerine cavap verebilecek kalitede ve katma değeri yüksek bilgi ve danışmanlık hizmetlerini sağlar.

Üyeleri ile ilgili kapsamlı bir veritabanı oluşturmuştur.

Her iki yılda bir Türkiye'nin en büyük denizcilik organizasyonu olan "EXPOSHIPPING Uluslararası Denizcilik Fuarı ve Konferansı" nı düzenler.

Sektörün gelişimine katkı sağlayacak birçok yurtdışı fuar organizasyonuna katılır, katılım sağlar.

Ulusal ve uluslararası business-to-business olaylarında etkin bir rol oynayarak üyelerine iş geliştirme fırsatları sağlar.

Sektörün gelişimine katkı sağlayacak çok sayıda konferans, seminer, panel, kurslar vb. düzenler.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) eğitim programına göre güverte ve makina zabiti yetiştiren yüksekokul seviyesinde denizcilik okulu ile denizcilik sektörüne hizmet eder, hem de ülkemizin genç nüfusuna istihdam olanakları yaratır.

Bir çok uluslarası denizcilik kuruluşlarına üyeliği ile ulusal ve uluslararası denizcilik ticaretinin gelişimine katkı sağlar.

5174 sayılı kanunda belirtilen tüm görevlerini kusursuz olarak yerine getirir.

Hizmet Standart Tabloları ​​​​​

​​
İMEAK Deniz Ticaret Odası