Tarihçe

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO), 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca faaliyet gösteren, merkezi İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 9 Şube ve 15 Temsilcilikle hizmet veren, Türk denizcilik sektörünün Kamu Kurumu Niteliğinde çatı meslek kuruluşudur.
 
Coğrafi durumu bakımından deniz ticareti için bütün şartlara sahip olan ülkemizde, deniz ticaret sektörünün gelişebilmesi, bu sektörün konuları ile doğrudan doğruya meşgul olacak ve bu mesleğin mensuplarının sorunlarını yakından takip edecek, deniz ticaretimizin ülke yararına gelişmesi amacı ile ayrıntılı incelemeler yapacak ve ilgili kamu mercilerine bu yönde öneriler hazırlayacak bir kuruluşa ihtiyaç duyulması sebepleriyle, Armatörler Birliği üyesi olan bazı armatörler ile Armatörler Birliği yöneticilerinden bazıları girişimlerde bulunmuşlardır.
 
TOBB’a bağlı Oda ve Borsalar, 08 Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile kurulmakta ve denizcilik sektörü mensupları farklı Odalara üye olmakta iken, ülkemizde denizciliğin de ayrı bir Oda olarak temsil edilmesi ihtiyacından hareketle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda 24 Aralık 1981 tarih ve 2567 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile Deniz Ticaret Odalarının kurulmasına imkân tanınmıştır. Akabinde, Ticaret Bakanlığı’nın 04 Mayıs 1982 tarih ve 14 (630.2/201) 21262 sayılı onayı ile 26 Ağustos 1982 tarihinde “İstanbul Deniz Ticaret Odası” kurulmuştur.
 
Başlangıçta sadece İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak 744 üye ile kurulmuş bulunan Odamız, faaliyetlerini giderek artan etkinliklerle sürdürmüştür. Deniz ticaretinin tabiatında yatan evrensellik ve ihtiyaçların gerektirmesi üzerine Odamız faaliyet alanı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerimizi ve daha sonra da Ege ve Akdeniz’i ve nihayet Mayıs 1989’da Karadeniz’e kıyısı olan illerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu süreçte Odamız; Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’deki çeşitli liman kentlerinde Şubeler ve Temsilcilikler açarak, “İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası” adını almıştır.
 
Odamızın ilk hizmet yeri, Beşiktaş’ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir binadır. Odamız, yaklaşık 2 yıl süreyle burada görev yapmasını müteakip Karaköy’de bulunan Sönmez Denizcilik İşhanı’na taşınmış ve 2 yıl da burada hizmet vermiştir. 1987-1991 arasında ise Beyoğlu Odakule İş Merkezi 10. katında hizmet verilmiştir. Odamız,1991 yılından bu yana halen bulunduğu Meclis-i Mebusan Caddesi Fındıklı Beyoğlu adresindeki binada görevini sürdürmektedir.
 
İMEAK Deniz Ticaret Odası; armatörler, gemi işletmecileri, gemi ve yat inşa, tersane ve tekne imal yeri sahipleri, gemi ve yat inşa yan sanayicileri, limanlar, marinalar, gemi acenteleri, gemi alım-satım ve navlun komisyoncuları (brokerler), deniz turizmi alanında faaliyet gösteren şirketler, ticari yat ve gezinti tekneleri sahipleri, gemi tedarikçileri, gemi ve yat yakıt ikmalcileri, ticari balıkçılık şirketleri, yükleme, boşaltma ve istifleme yapan şirketler, gemi klas kuruluşları, gemi sigorta şirketleri, gemi sörveyörleri, kurtarma, kılavuzluk, gemi levazımı sağlama gibi yardımcı hizmetler de dahil olmak üzere denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 48 Meslek Komitesi’nden oluşmaktadır ve yaklaşık 11.000 üyesi bulunmaktadır.
 
Deniz Ticaret Odası’nın en önemli amaçları; Türk denizcilik sektörünün ortak ihtiyaçlarının karşılanması, denizcilik mesleğinin geliştirilmesinin sağlanması, disiplin, ahlak ve dayanışmasının korunması, mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması, ortak kuralların oluşturulması, denizcilik sorunları hususunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tavsiyelerde bulunulmasıdır.