İMEAK DTO Kütüphanesi

Deniz Ticaret Odası Kütüphanesi, Odamız üyeleri, personelimiz, kamu ve özel sektör çalışanları, akademik kesimdeki uzmanların ve diğer araştırmacıların denizcilik konusunda bilgi ihtiyacının karşılamak üzere hizmet vermektedir.

Kütüphanemiz; Uluslararası Deniz Ticareti, Türkiye Deniz Ticareti, Türk Deniz Ticaretindeki Gelişmeler, Gemi İnşa Sanayi, Deniz Turizmi, Su Ürünleri Se​ktörü, Limanlar, Boğazlar, Deniz Kumculuğu, Gemi Geri Dönüşüm Endüstrisi, Serbest Bölgeler, Gemi Acenteliği, Uluslararası Antlaşmalar, Denizcilik Eğitimi, Uluslararası Denizcilik Politikası, Deniz Sektörünün Sorunları hakkında istatistiki veriler, raporlar, kitaplar, süreli yayınlar vb. çeşitli bilgi ve belgeler toplayarak sektörün bilgi ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yürütmektedir.

Araştırmacılar kullandıkları kaynaklardan tarama veya fotokopi hizmeti alabilmektedirler.

Kütüphane katalog taraması için tıklayınız.

Kütüphanemiz hafta içi günlerde 09:00-12:00/13:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.​

 ​​

Yay​ınlar​
Deniz Ticareti Dergisi​
Sektör Raporları
Faaliyet Raporları​


İletişim:
İsmail Kaptanoğlu Kütüphanesi
0212 252 01 30 Dahili: 310
kutuphane@denizticaretodasi.org.tr
​​