Gemi Aidat İşlemleri

GEMİLERDEN ALINACAK ÜCRETLER 

1- LİMAN HİZMET ÜCRETİ TARİFESİ 

5174 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi çerçevesinde Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilen genel ve uluslararası sektörel hizmetler kapsamında tahsil edilen Liman Hizmet Ücreti,  geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren en geç15 (on beş) gün içerisinde kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından peşin olarak ödenir.

a) TÜRK BAYRAKLI GEMİ LİMAN HİZMET ÜCRETİ 

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine, Yükleme/Boşaltma, Transit işlem veya Tamir, Bakım/Onarım, Sörvey, İkmal ve Beklemek amacıyla giren gemilerden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarınca verilen Liman Çıkış Belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen Gros Ton aralığına göre Liman Hizmet Ücreti alınır.

Liman Hizmet Ücret Tarifesi İçin Tıklayınız…

 • - MUAFİYET VE İSTİSNALAR
 1. Balıkçı gemilerinden Liman Hizmet Ücreti alınmaz.
 2. Ulaştırma ve Altyapı ve Bakanlığınca, Hizmet gemisi olarak tanımlanan gemilerden Liman Hizmet Ücreti alınmaz. (Hizmet gemisi altında yer alan gemi cinsleri WEB sitemizde yayınlanmaktadır.)
 3. Okul ve araştırma hizmeti yapan gemilerden, Liman Hizmet Ücreti alınmaz.
 4. Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Liman Hizmet Ücreti alınmaz.
 5. Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, Katamaran Tipi Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerden aynı yıl içinde aynı limanda 36 seferden sonraki seferlerde Liman Hizmet Ücreti alınmaz.
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kamuya ait gemilerden, Liman hizmet ücreti alınmaz.

HİZMET GEMİLERİ LİSTESİ

b- YABANCI BAYRAKLI GEMİ LİMAN HİZMET ÜCRETİ         

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine, Yükleme/Boşaltma, Transit işlem veya Tamir, Bakım/Onarım, Sörvey, İkmal ve Beklemek amacıyla giren gemilerden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarınca verilen Liman Çıkış Belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen Gros Ton aralığına göre Liman Hizmet Ücreti alınır.

Liman Hizmet Ücret Tarifesi İçin Tıklayınız… 

 • - MUAFİYET VE İSTİSNALAR 
 1. Okul ve araştırma hizmeti yapan gemilerden, Liman Hizmet Ücreti alınmaz.
 2. Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Liman Hizmet Ücreti alınmaz.
 3. Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, Katamaran Tipi Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerden aynı yıl içinde aynı limanda 36 seferden sonraki seferlerde Liman Hizmet Ücreti alınmaz.

Liman Hizmet Ücreti Bildirim Formu (MIS05.F04) İçin Tıklayınız

 

 • - Türk veya yabancı bayraklı gemilerden alınan Liman Hizmet Ücreti için belirtilen muafiyet ve istisnalarda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarınca verilen Liman Çıkış Belgesinde yer alan veriler esas kabul edilir.

 

2- NAVLUN HASILATI ODA PAYI ÜCRETİ TARİFESİ 

5174 sayılı Kanunun 25’inci maddesi gereğince; Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye'de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen Türk Bayraklı gemilerin Türk limanlarında yükleme ve boşaltmadan sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, Kruvaziyer ve Yolcu gemilerinde gros tonajı üzerinden uluslararası uygulama göz önüne alınmak suretiyle, binde beşi geçmemek ve yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından Deniz Ticaret Odasına Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti ödenir.

Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti hesaplamaları için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarınca verilen Liman Çıkış Belgesi (LÇB) verileri esas kabul edilir.

Navlun Hasılatı Oda Payı Ücret tarifesinde bildirilen ücretler, geminin hareket (kalkış) tarihindeki Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kurunun Türk Lirası karşılığı hesaplanarak peşin olarak ödenir.

a) KONTEYNER GEMİLERİ: 

Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren yabancı bayraklı gemiler ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Konteyner gemilerinden, aynı sefer için her bir limanda yükleme ve boşaltmadan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde beş (‰ 5) oranında ve bir gemi için toplamda yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

 • - İthal ve ihraç yüklerde her bir taşıyıcı acentenin bir gemi için ödeyeceği Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti 600 $ ABD Doları’nı geçemez.
 • - Aynı geminin hem yükleme hem de boşaltmasının aynı limanda aynı seferde aynı taşıyıcı tarafından beyan edilmesi halinde ödeyeceği indirimli Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti 900 $ ABD Doları’nı geçemez.
 • - Konteyner gemilerinde ana acentenin dışında hat acentelerinin olması durumunda, gemideki her bir taşıyıcı (ana acente ve hat acentesi) kendi hattı için yükleme ve/veya boşaltmadan ayrı ayrı sağladığı tüm navlun hasılatı üzerinden Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti ödemekle yükümlüdür. Bir gemi için Oda tarafından tahsil edilecek toplam Navlun Hasılatı Oda Payı tutarı, yıllık munzam aidat tavanını aşamaz.
 • - Yük taşımacılığını adet üzerinden yapan RoRo ve diğer tüm gemilere bu tarife uygulanır.

Konteyner Navlun Oda Payı Bildirim Formu (MIS05.F05) İçin Tıklayınız

Ro-Ro Gemileri Navlun Oda Payı Bildirim Formu (MIS05.F19) için Tıklayınız

b) KURU YÜK, DÖKME KATI YÜK VE DÖKME SIVI YÜK GEMİLERİ: 

             Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren yabancı bayraklı gemiler ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Kuru Yük, Dökme Katı Yük ve Dökme Sıvı Yük gemilerinden, aynı sefer için her bir limanda yükleme ve boşaltmadan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde beş (‰ 5) oranında ve bir gemi için toplamda, yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla aşağıdaki tabloya göre Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

TAŞINAN YÜKÜN
TON (MT) ARALIĞI

ÖDENECEK TAVAN

ÜCRET  TUTAR

0

20.000

580 $

20.001

40.000

870  $

40.001

60.000

1.130  $

60.001

100.000

1.400  $

100.001 ve YUKARISI

1.780  $

 

 • - Aynı geminin hem yükleme hem de boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından, aynı tonaj ağırlığında beyan edilmesi halinde aşağıdaki tabloya göre indirimli Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

 

TAŞINAN YÜKÜN
TON (MT)  ARALIĞI

TAVAN ÜCRET
TUTAR

İNDİRİMLİ ÖDENECEK
TAVAN  ÜCRET

0

20.000

( 580 + 580 )

870  $

20.001

40.000

( 870 + 870 )

1.305  $

40.001

60.000

( 1.130 + 1.130 )

1.695  $

60.001

100.000

( 1.400 + 1.400 )

2.100  $

100.001 ve YUKARISI

( 1.780 + 1.780 )

2.670  $

 

 • - Aynı acente tarafından aynı geminin, aynı seferinin aynı limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin farklı tonaj aralığında olması halinde, indirim tutarı yüksek tonaj aralığı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Navlun Oda Payı Bildirim Formu (MIS05.F03) İçin Tıklayınız

c) YOLCU VE KRUVAZİYER GEMİLERİ: 

                Türkiye limanlarına uğrak yapan tüm yabancı bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk bayraklı Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, Katamaran Tipi Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerinden, aynı sefer için her bir limanda aşağıda belirtilen Gros Tonaj aralığı üzerinden, yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

            

GEMİ GROS TON ARALIĞI

ÖDENECEK
TUTAR

0

5.000

Ücretsiz

5.001

20.000

125  $

20.001

30.000

250  $

30.001

50.000

375  $

50.001

100.000

500  $

100.001

GT ve YUKARISI

700  $

 

 • - Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, Katamaran Tipi Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerine uygulanan aynı yıl içinde aynı limanda 36 sefer sonrası istisnası Liman Hizmet Ücreti içindir, Navlun Hasılatı Oda Payı için geçerli değildir.
 • Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine, tamir, bakım ve onarım amacıyla gelen Yolcu ve Kruvaziyer gemilerden, bu durumu Liman Çıkış Belgesinde (LÇB) belirtilmesi kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınmaz. Bu uygulama yolcu navlun hasılatı oda payı ödeyen tüm gemileri kapsar.

Yolcu Ve Kruvaziyer Gemileri Navlun Oda Payı Bildirim Formu (MIS05.F09) İçin Tıklayınız 

d) NAVLUN HASILATI ODA PAYI TARİFESİ UYGULAMA GENEL ESASLARI:

1) Ana Acente Sorumluluğu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarınca verilen Liman Çıkış Belgesi’nde (LÇB) bildirilen acente, geminin ana acentesi olarak ifade edilir.

  1. Kuru Yük, Dökme Katı Yük ve Dökme Sıvı Yük gemileri ile RoRo gemileri ve Yolcu/Kurvaziyer gemilerine ait Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti ödemelerinin sorumluluğu, LÇB’de bildirilen ana acenteye aittir.
  2. Konteyner gemilerinde ana acente, geminin hareket tarihini takip eden 15 gün içinde Konteyner Yük Detayları Bildirim Formu ile diğer acentelere ait yükleri Oda’ya ibraz etmekle yükümlüdür. Konteyner Yük Detayları Bildirim Formunun ana acente tarafından süresi içerisinde Oda’ya ibraz edilmemesi halinde, gemideki tüm yükleme ve boşaltma işlemlerine ait Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti ödemelerinin sorumluluğu, LÇB’de bildirilen ana acenteye aittir.

Konteyner Yük Detayları Bildirim Formu (MIS05 F10) İçin Tıklayınız 

2) Transit Taşıma : 

  1. Liman Çıkış Belgesi’nde transit yük olarak belirtilen yükler için Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınmaz.
  2. Ecnebi limanlardan hareket eden ve nihai olarak başka bir Türk limanına sevk edilmek üzere kabotaj gereği bir Türk limanına boşaltılan yükler transit muafiyeti kapsamında değildir. Kabotaj gereği sevk edilmiş olduğu Türk bayraklı gemiyle taşınan yükleme ve boşaltma işlemlerinde Navlun Hasılatı Oda Payı son Türk Limanında ilgili acente tarafından ödenir.

3) LÇB ile Acente Beyanı Arasındaki Farklılıklar: LÇB’de yer alan yükleme ve boşaltma verileri veya transit yük bilgileri ile acentenin beyanı arasında farklılık olması halinde, LÇB’deki bilgiler esas alınır. LÇB’deki hatalı girişlerin kanıtlayıcı belgeler ile Acente tarafından Oda’ya ibrazı ile tahakkuk bilgileri düzeltilir.

4) Resen Tahakkuk : 

  1. Kuru Yük, Dökme Katı Yük ve Dökme Sıvı Yük gemileri ile RoRo gemileri ve Yolcu/Kurvaziyer gemilerinde LÇB’de yer alan geminin hareket tarihini takip eden ayın sonuna kadar, Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti beyanı yapılmamış yükleme ve boşaltma işlemleri için; ücret tarifesinde taşıma ağırlığına denk gelen kademenin Tavan Ücret tutarı, geminin ana acentesine Navlun Hasılatı Oda Payı olarak resen tahakkuk ettirilir.
  2. Konteyner gemilerinde, LÇB’de yer alan hareket tarihini takip eden ayın bitimine kadar, Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti beyanı yapılmamış ise gemideki her bir taşıyıcıya (ana acente ve hat acentesi) kendi hattı için yükleme ve/veya boşaltmadan ayrı ayrı olmak üzere, bir gemi için toplamda yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydı ile konteyner başına 10 $ (On ABD Doları) Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti resen tahakkuk ettirilir. Ana acente tarafından Konteyner Yük Detayları Bildirim Formu ile gemideki hat acentelerine ait yükler bildirilmemiş ise resen tahakkuk tüm yükler için Ana acenteye yapılır. Konteyner gemilerinde Re’sen tahakkuklarda Oda ücret tarifesinin 3-2/a maddesinde belirtilen (600 $ / 900 $) ücret sınırları dikkate alınmaz.

5) Bildirim ve Belgelendirme: Oda tarafından, gemi acentelerinden lüzumu halinde “Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirim Formu” ile beyan edilen navlun taşıma bedelini tevsik edici belge talep edilebilir.