DTO' DA Kalite

ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda sistemi ile entegrasyonunu sağlamak maksadıyla "Oda/Borsa Akreditasyon Modeli" geliştirilmiştir. "Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi" temelde Oda ve Borsalar tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmetleri ortaya koymaktadır. İlk akredite olan Odaların akreditasyon denetimi TOBB ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochamber) işbirliğinde, İngiltere Odalar Birliğinden uzman denetçiler tarafından yapılmış olup, daha sonra Oda/Borsa Akreditasyon denetimleri Türk Loydu işbirliği ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

 Odamız, 10 Odanın katıldığı "Akreditasyon Projesi" uygulaması içinde 2002 yılında Akredite edilmiştir. Türk Oda hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla geliştirilen "Oda/Borsa Akreditasyon Modeli" kapsamında DTO, Akredite olan ilk 10 Oda arasında yer almaktadır.

 Her 3 yılda bir denetim gerçekleştirilmekte olup belgenin yenilenip yenilenmemesi hususu değerlendirilmektedir. Her yıl, kendi özdeğerlendirmemiz hazırlanarak TOBB Akreditasyon Kurulu'na gönderilmektedir.

 Odalar ve borsalar ekonomik büyümede ve iş dünyasının desteklenmesinde önemi giderek artan bir rol oynadıklarından, oda ve borsaları geliştirmek için uygulanan akreditasyon sisteminde de her geçen yıl iyileştirmeler yapılmış ve beklentiler yükselmiştir. Dolayısıyla 2002 yılından itibaren geçen sürede, akreditasyon sistemi TOBB tarafından sürekli geliştirilmiştir.

2002, Akreditasyon Belgemizin Takdimi

2005, İngiliz Denetçi Sn. John Grail Tarafından Gerçekleştirilen Akreditasyon Sistemi Denetimi

2009, The British Chambers of Commerce Tarafından Odamıza Yapılan Ziyaret

Akredite olan ilk Deniz Ticaret Odası olarak DTO'ya "Akreditasyon" kapsamında 09.02.2009 tarihinde AB–Türkiye Odalar Forumu Projesinde yer alan faaliyetler kapsamında "Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi"ne yönelik BCC (The British Chambers of Commerce), TOBB, Eurochambers işbirliği ile inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. BCC ziyaretçileri tarafından DTO'nun Akreditasyon Sistemi uygulamaları, Akreditasyondan kazançları, 2002 yılından itibaren 7 yıllık süreçteki kalite yolculuğu, Akreditasyon ve hizmet kalitesindeki artış ilişkisi değerlendirilmiş ve heyet DTO'dan olumlu görüşlerle ayrıldığını ifade etmiştir.

Odamızın yenilenen Akreditasyon Sertifikası ("A" Mükemmel Seviyesinde) 20 Mart 2012 tarihinde TOBB'da düzenlenen tören ile TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU tarafından takdim edilmiştir.

Akreditasyon denetçilerince 19-20 Kasım 2014 tarihlerinde Odamızda gerçekleştirilen akreditasyon denetimi sonrasında hazırlanan rapor, Akreditasyon Kurulu'nun toplantısında değerlendirilmiş ve Akreditasyon Sertifikamızın şartsız olarak 3 yıl süreyle devamına karar verilmiştir.

I. Dönemde akredite olarak "5 yıldızlı hizmet" yarışına ilk başlayan Odalardan biri olan Odamızın Akreditasyon Sertifikası ("A" Mükemmel Seviyesinde) 29 Ocak 2015 tarihinde TOBB'da düzenlenen tören ile TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU tarafından takdim edilmiştir.

3 yıllık belge süresinin dolmasını müteakiben 18 Eylül 2017 tarihinde Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Belge Yenileme Denetimimiz gerçekleştirilmiştir. Denetim raporuna göre Akreditasyon Sertifikamızın ("A" Mükemmel Seviyesinde) yenilenmesine karar verilmiş ve sertifikamız 28 Mart 2018 tarihinde TOBB'da düzenlenen tören ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Bülent TÜFENKCİ, TOBB Başkanı Sn. Rifat HİSARCIKLIOĞU ve TOBB Başkan Yardımcısı Sn. Halim METE tarafından takdim edilmiştir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi denetimlerinden başarı ile geçen Odamıza, 9 Eylül 2022 Cuma günü Ankara’da düzenlenen törenle “A Sınıfı Akredite Oda” olarak “Akreditasyon Belgesi” verilmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Oda Borsa Başkanları ve üst düzey çalışanları katılmıştır. Odamızın Akreditasyon Belgesi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz tarafından takdim edilmiştir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Odamızda ISO 9001 standardına göre “Türk denizcilik sektörünün, serbest rekabet ortamında geliştirilmesini ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması ile ülkemizin Dünya deniz ticaretinden daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla; kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak “Denizciliği” ve “Deniz İlişki ve Çıkarlarını” yaygınlaştıracak ve güçlendirecek stratejiler ile politikaları üretmek, üyelerini bu hedefe odaklayarak “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun öngördüğü hizmetleri sunmak” kapsamında gerçekleştirilen ilk denetim sonucunda kalite yönetim sistemimiz 06.12.2007 tarihinde belgelendirilmiştir. Müteakip denetimlerde de anılan kapsamda düzenlenen belgemizin geçerliliğinin devam etmesine karar verilmiştir.

Mükemmellikte sınır bulunmadığından, hizmet kalitemizi sürekli arttırmak için kalite yönetim sistemi çalışmalarımız da sürekli yükselen bir başarı çizgisinde yürütülmeye devam etmektedir.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Odamızda yürüttüğümüz altyapı iyileştirmeleri, dokümantasyon ve işleyişteki uygulamaları kapsayan çalışmalar ardından ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne başvurmuş ve bağımsız belgelendirme kuruluşu Türk Loydu tarafından yapılan denetimler sonucunda “5174 Sayılı Kanun kapsamında verilen üye ve kamu hizmetleri altında Deniz Ticareti ve Deniz Ulaştırma, Dış İlişkiler, Mali ve İdari İşler süreçleri ile bu süreçleri destekleyen Bilgi Teknolojileri faaliyetlerinin, bu süreçlerdeki faaliyetlere ait bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerinin sağlanması” kapsamında standard gerekliliklerini karşılayarak Türkiye’deki Oda ve Borsalar içerisinde ilk defa ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazanan Oda olarak yer almış bulunmaktayız.

 

 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

  • İç ve Dış Müşteri memnuniyeti, anketler ile sistematik olarak ölçülüp iyileştirilmektedir.
  • Görüş ve Öneri Kutularımız aracılığı ile hem iç hem de dış müşterilerimiz görüş ve önerilerini iletebilmektedir.