• Anasayfa
  • |
  • Dahilde İşleme İzni (DİR) Sözlü Beyan İşlemleri

Dahilde İşleme İzni (DİR) Sözlü Beyan İşlemleri

DİR Sözlü Beyan Sistemine Dahil Firmalar Listesi

İstanbul GTBM

Ege (İzmir)GTBM

Doğu Marmara (Kocaeli) GTBM

Orta Karadeniz (Samsun)GTBM

Doğu Karadeniz (Trabzon) GTBM

Uludağ (Bursa) GTBM

Batı Marmara (Tekirdağ) GTBM

Doğu Akdeniz (Hatay) GTBM

Batı Akdeniz GTBM

2014/20 sayılı Genelge

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında sözlü beyan formu ile beyan edilen ve ilgili Deniz Ticaret Odası tarafından Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilecek toplu teminat kapsamında yer alan seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait parçaların (can salı, yangın tüpü vb.) Türkiye Gümrük Bölgesi'nde tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olması durumunda yapılacak işlemlere ilişkin olarak mülga T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 17.09.2014 tarih ve 2014/20 sayılı "Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan" konulu Genelge yayımlanmıştır. 

Bahse konu Genelge kapsamında Odamız ile İstanbul, Ege, Doğu Marmara, Batı Marmara, Uludağ, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile imzalanan protokoller sonucunda 2015 yılında Odamızda DİR Sözlü Beyan Teminat Sistemi başlamıştır.  

Odamız üyelerine sunulan bir hizmet olan DİR Sözlü Beyan Teminat Sistemine dahil olmak zorunlu olmayıp, üyelerimizin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Gümrük İdaresi'ne beyanname vererek ve teminatlarını kendi şirketleri adına Gümrük İdaresi Saymanlığı'na yatırarak özetle kendi imkanları ile münferit olarak Gümrük İdaresi'nden de işlem yapabilmeleri mümkündür.

DİR Sözlü Beyan Teminat Sistemine Giriş Şartları

1. Şirket antetli kağıdına Odamız Genel Sekreterliğine hitaplı hangi bölge ya da bölgelerde sisteme giriş yapmak istediklerini belirten imzalı kaşeli dilekçe

2. Firmanın son 3 yıllık bilanço ve gelir tablosu

3. Şirket ortaklarının adli sicil kayıtları

4. Vergi borcu ve SGK prim borcu olmadığına dair yazı

Bahse konu evraklar Odanın iletisim@denizticaretodasi.org.tr adresine e-posta yolu ile ya da Oda adresine posta yolu ile gönderilir veya elden teslim edilir. Başvuru evraklarının incelenmesinin ardından DİR Komitesi tarafından firmanın Teminat Sisteme girişineonay verilmesi üzerine başvuru yapan üyelerimizden ; 

1.Her bir bölge için 350.000,00 TL kesin ve süresiz teminat mektubu ( Birden fazla bölgeye başvuru yapılması durumunda her bir bölge adına yatırılan tutarların toplamında tek bir teminat mektubu verilebilir. )

2. Her bir bölge için 10.000,00 TL yıllık işlem ücreti 

3.Odamızca hazırlanan 2 nüsha sözleşmenin her sayfasının imzalı ve kaşeli olarak imzalaması,

talep edilir.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından ilgili Bölge Müdürlüklerine firmanın Teminat Sistemine dahil olduğu bildirilir.