​​

DENİZ TURİZMİ VE DENİZ KAYNAKLARI BİRİMİ

 • Yerli/Yabancı ve Ticari/Özel Yatların Türk Karasularında Seyir İşlemlerine İlişkin Bilgi vermek,
 • Yerli/Yabancı ve Ticari/Özel Yatların Türk Limanlarına giriş-çıkış-yolcu değişikliğine ilişkin Seyir İzin Belgesi (Transitlog) işlemlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Elektronik Sistemde Kaydını yapmak,
 • Yatlara, Bayrak Şaadeti işlemleri hakkında bilgi vermek,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Yapılacak Aşağıdaki Başvurulara İlişkin bilgi vermek,
a) Deniz Turizmi Araçları Başvuruları

 1. Deniz Turizmi Araçları Turizm Yatırımı Belgesi Talebi
 2. Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi Talebi
 3. Yabancı Bayraklı Deniz Turizmi Araçları için Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi Talebi
 4. Yabancı İşletmelerin Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi Talebi
 5. Deniz Turizmi Araçları Belge Devir Talebi
 6. Deniz Turizmi Araçları Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi Talebi
 7. Yabancı Bayraklı Özel Yatların Süre Uzatım Talebi
 8. Diğer Talepler
   
b)Deniz Turizmi Tesisleri Başvuruları

 1. Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Yatırımı Belgesi Talebi
 2. Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Yatırımı Belgesinin İşletme Belgesine Çevrilmesi Talebi
 3. Deniz Turizmi Tesisleri Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi
 4. Deniz Turizmi Tesisleri Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi Talebi
 5. Deniz Turizmi Tesisleri Turizm İşletme Belgesinin Kısmi Turizm İşletme Belgesine Çevrilmesi Talebi
 6. Belgeye İşletici Adına Şerh Düşülmesi Talebi
 7. Tadilat-Tür-Sınıf-Kapasite değişikliği Talebi
 8. Belge Devri Talebi
 9. ​Diğer Talepler
 
 • Odamıza Deniz Turizmi, Yolcu Taşımacılığı ve Deniz Kaynakları Konularında bilgi almak ,steyen Odamız Üyesi veya sektöre yeni iştirak edecek yatımcıların konularının değerlendirmesini yaparak, geri bildirimde bulunmak,
 • Mavi Yolculuk Rotalarında yer alan koyların korunarak kullanılması için Koylar Envanteri hazırlamak,
 • Türkiye Yat Bağlama ve Deniz Turizmi Araçları Envanterini hazırlamak,
 • Denizyolu yolcu taşımacılığının geliştirilmesine yönelik Yeni Hat Talebi başvurularını Odamız Çalışmalarında değerlendirmek,
 • Deniz Sektörü Raporunun Su Ürünleri, Deniz Turizmi ve İstanbul Denizyolu  Yolcu Taşımacılığı bölümlerini hazırlamak (Türkçe –İngilizce), Yıllık faaliyet ve iş programında Deniz Kaynakları ve Deniz Turizmi bölümlerini hazırlamak, “Deniz Turizm Sektörünün Öncelikleri” raporunu hazırlamak,
 • “İstanbul Liman İçi Yolcu Taşımacılığı’nın Geliştirilmesi ve Hat Taleplerine” ilişkin Raporlamayı güncel tutmak ve belirli aralıklar ile ilgili sektör ile paylaşmak,
 • Odanın İç Talimatı üzerine kurulan Deniz Turizmi Çalışma Grubu’nun sekreteryasını yürütmek,
 • Başbakan veya ilgili Bakanların Yabancı Ülke Bakanlık Temsilcileri ya da Temsili Ticari Heyeti DTO’yu ziyaretleri sırasında deniz kaynakları ve deniz turizmi konularında ihtiyaç duyulduğunda sunumlar hazırlamak ,
 • Deniz Turizmi, Yolcu Taşımacılığı ve Deniz Kaynakları Konuları Hakkında yazılı kaynak, broşür hazırlamak,
 • Deniz kaynakları ve deniz turizmi konularındaki istatistiki bilgileri toplamak, rapor haline getirmek, güncellemek ve yorumlamak,
 • Mesleki Eğitim geliştirme projesine katılmak (yat kaptanlığı/balıkçı kaptanlığı müfredatı hazırlanması, sektörde ihtiyaç duyulan elemanların mesleklerini belirleme çalışması v.b), Pozisyonun sorumluluk alanına göre, üyelerin eğitim ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Deniz Turizmi , Yolcu Taşımacılığı ve Deniz Kaynakları ile ilgili Kanun Yönetmelik, Tebliğ v.b. Mevzuat taslaklarını inceleyerek görüş bildirmek, mevzuat çalışmalarına katılmak, üyelerimizin mevzuat taleplerini çalışmalarda değerlendirmek,
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından organize edilen Su Ürünleri Danışma Kurulu toplantılarına katılmak, Gıda,Tarım  ve Hayvancılık Bakanlığı ve  AB Bakanlığı tarafından ortaklaşa organize edilen AB Ortak Balıkçılık politikası çalışmalarına katılmak , teknik destek vermek.​ ​​​​​
İMEAK Deniz Ticaret Odası