Liman Tarifeleri, Gemiadamları, Kılavuzluk Römorkaj, Sağlık Uygulamaları başta olmak üzere; Hakkında çıkarılmadan ve/veya değiştirilmeden önce Odamıza da görüş sorulan Yönetmelik, Yönerge, Genelge vb. mevzuat taslakları hakkında, ilgili kuruluş ve Meslek Komitelerinden görüş alınarak gerektiğinde Yönetim Kurulu onayı ile; kamu yararı da gözetilerek Deniz Ulaştırması ve Ticaretinin önünü açacak şekilde yapılması istenen değişikliklerle ilgili Odamız görüşlerini oluşturarak ilgili Kuruma göndermek.

Türk Gemi adamları ile TUGS'a bağlı gemilerde çalışan yabancı gemi adamlarına dair konularda çıkarılan yeni mevzuat, mevzuat değişikliği ve uygulamalar Odamız Web sayfasından duyurmak.

Gemi adamları ile ilgili yaşanan sorunların çözümü için yazılı girişimler yapmak.

Özellikle yurtdışındaki limanlarda tutulma, tutuklanma vb. nedenlerle uzun süre alıkonan gemilerimizde mağdur kalan personelin ihtiyaçlarının karşılanması ve yurda dönüşlerinin sağlanması için şirketleriyle gerekli yazışmaları yapmak.

Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan taleplerin ve gelişmelerle ilgili bilgiler şirketlere iletmek. 

Gemi adamı eğitimi ve diğer ilgili konularda, gerektiğinde talep ve duyuruları incelemek ve işleme sokmak.

Uluslararası sularda (kanal geçişlerinde veya yasak sulara geçişlerde) veya karasularımızda (Boğaz köprü çalışmaları, yarışlar vb.) gemilere yönelik Odamıza gönderilen trafik/seyir uyarılarının duyurusunu yapmak

 Yıllık Deniz Sektör Raporu'nun "Denizcilik Eğitimi" bölümünü hazırlamak

​ 

İMEAK Deniz Ticaret Odası