KÜÇÜK DENİZ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE MAVİ KART SİSTEMİ UYGULAMASI

Türkiye'nin deniz yetki alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca yayımlanan "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında;

 1. a. Gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan ve adı geçen Yönetmelikte tanımlanan atıkları atık alım yükümlülerine verirken uygulamaları gereken bildirim ve haberleşme yöntemleri ile atık alım yükümlülerinin gemilerden topladıkları atıklara ilişkin yapmaları gereken bildirimlerin usul ve esaslarını,
 2. b. Balıkçı barınakları, yat limanları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve buna benzer platformlara gelen gemilere atık alım hizmetinin verilmesi, bu hizmetin takibini sağlamak maksadıyla Mavi Kart Sisteminin oluşturulması ve sistemin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlarca yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslarını,

  düzenleyen "Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi" 26 Eylül 2013 tarihinde 2013/12 Sayılı Genelge ile revize edilerek tekrar yayımlanmıştır.

  Bahse konu Yönetmelik ve Uygulama Genelgesi çerçevesindeki "Gemi Atık Takip Sistemi-GATS" ve "Mavi Kart Sistemi" ile, atıkların alınması, depolanması, bertarafa gönderilmesi ve tesislerin atıklarının etkin olarak takibinin online yapılabilmesi için gerekli alt yapının kurulması çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 2011 tarihinden bu yana sürdürülmektedir.

  Tekne ve Yatlar gibi Küçük Deniz Araçları için geliştirilen Mavi Kart Sistemi; bayrağı ne olursa olsun Gemi Atık Takip Sistemi-GATS dışında kalan atık üretecek donanıma sahip olan bütün gemiler, atık alım hizmeti veren balıkçı barınakları, yat limanları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve platformlara uygulanır.  

  Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi; küçük deniz araçlarından sintine, pis su ve çöplerin denize deşarjının önlenmesi, ne kadar atık oluştuğu, atığın türü, miktarı, tarihi ve ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ile hangi kıyı tesisine verildiğinin elektronik olarak web ortamında online izlenebilmesidir.
 3. Denizlerimizin korunması ve temiz kalabilmesi için, Koy ve Körfezlerde oluşturulan Mavi Kart Sistemi uygulamasının çok gerekli olduğu hususunda İMEAK DTO Fethiye, Bodrum, Marmaris, Antalya Şubemiz ev sahipliğinde, sektör temsilcileri, ilgili kurum kuruluşlar ve İMEAK DTO organizasyonu ile, koordinasyon toplantıları yapılmakta sistemin daha iyi işleyebilmesi için ihtiyaçlar belirlenmekte ve bu ihtiyaçların giderilmesine ilişkin gerekli çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızca yürütülmektedir. Muğla ve Antalya bölgelerinde uygulanmakta olup, bahse konu Genelge kapsamında diğer kıyı illerimizde de Mavi Kart uygulamasına geçilmesi takip edilmektedir.   

   Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, makamlarında pek çok ziyaret ve toplantılar gerçekleştirilmiş olup 6-7 Aralık 2012 tarihlerinde Bodrum, Marmaris ve Fethiye bölgesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bürokratları ile koordinasyon toplantıları yapılmıştır.
 4. Fethiye ve Göcek pilot bölgesinde, Odamız Projesi/İştiraki olan "Atık Su Otomasyon Sistemi(ASOS)"'nin çalışmaları tamamlanmış ve 37 noktada atık su boşaltım ünitesi/noktaları devreye girmiştir. Keza, söz konusu atık alım noktalarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Mavi Kart Sistemine entegresi sağlanarak tam otomasyona geçilmiş ve ASOS Sisteminin resmi açılışı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sn.Mehmet Emin BİRPINAR, TOBB Başkan Vekili Sn. Halim METE, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Faruk OKUYUCU, Kurum/Kuruluş Temsilcileri, Şubemiz ve İlgili Meslek Komite Başkanlarımız, TURMEPA ve bölgeye ait Marina Temsilcileri, basın mensupları ve bölge halkının katılımıyla, Fethiye Şubesi ev sahipliğinde, 24 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

           

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sn.Mehmet Emin BİRPINAR, Meclis Başkanımız Sn. Cengiz KAPTANOĞLU, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Faruk OKUYUCU, Şube ve İlgili Meslek Komite Başkanlarımız, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Temsilcileri, Muğla ve Antalya bölgesinde bulunan Liman Başkanlıkları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, İlgili Belediye Başkanlıkları, Kurum/Kuruluş Temsilcileri, TURMEPA, İZAYDAŞ, bölgeye ait Marina Temsilcileri, Atık Alım Firmaları ve Odamız Sekreteryasının katılımıyla, Antalya Şubemiz ev sahipliğinde, 12-14 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya'da Çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İMEAK DTO organizasyonu olan Çalıştay da, deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesinde, Mavi Kart uygulamalarının teknik altyapılarının gözden geçirilmesi, kapasite geliştirilmesi ve atık alım uygulama alanlarının genişletilmesi çalışmaları ele alınmıştır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sn.Mehmet Emin BİRPINAR, TOBB Başkan Vekili Sn. Halim METE, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Faruk OKUYUCU, Şube ve İlgili Meslek Komite Başkanlarımız, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Temsilcileri, Muğla ve Antalya bölgesinde bulunan Liman Başkanlıkları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, İlgili Belediye Başkanlıkları, Kurum/Kuruluş Temsilcileri, TURMEPA, İSTAÇ, bölgeye ait Marina Temsilcileri, Atık Alım Firmaları ve Odamız Sekreteryasının katılımıyla, İzmir Şubemiz ev sahipliğinde,17-18 Nisan 2014 tarihleri arasında SİSUS Hotel/Çeşme-İZMİR'de Çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay, SETUR Çeşme Marina'da yapılan Mavi Kart Açılış Töreni ile başlatılmış olup törende, otomasyon sistemi hizmete alınmış ve katılımcılara sistemin çalışma prensipleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, Mavi Kart konusunda yaptıkları ilk alt yapı tesislerinden ve çalışmalarından dolayı ilgili kurum/kuruluş temsilcilerine ve Odamıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından teşekkür plaketleri sunulmuştur. 2 günlük Çalıştayda, çalışmalar kurumların ilgililerince imza altına alınarak Sonuç Raporu hazırlanmış olup; 

 1. 1. Mavi Kart Sistemi kapsamında yer alan teknelere uygulanacak atık alım hizmeti ücretlerinin yeniden değerlendirilerek revize edilmesi kapsamında, çalışmaların Çalıştayda kurulan komisyon marifetiyle devam etmesi gerektiği,
 2. 2. Mavi Kart Sistemi'ni tamamlayan marinalar için İstanbul'da bir tören düzenlenmesi ve diğer illerde de aynı anda barkovizyon ile açılış yapılması,
 3. 3. Büyükşehir belediyelerinin konuya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli girişimlerde bulunulması gerektiği, kararı alınmıştır.

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonun da "Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi Projesi"nin kapanış  toplantısının 2014 yılı Aralık ayı içerisinde tamamlanacağı öngörüldüğünden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme yapılması için 02.12.2014 tarihinde Bodrum/Muğla ve 03.12.2014 tarihinde Didim/Aydın'da iki ayrı Çalıştay düzenlenmiştir.

Bahse konu Çalıştaylara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deniz Kıyı Yönetim Daire Başkanı Sn. Murat TURAN, Y/K Üyemiz Sn. Faruk OKUYUCU, Şube ve İlgili Meslek Komite Başkanlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Muğla, İzmir Valiliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Temsilcileri, Muğla, Antalya, İzmir bölgesinde bulunan Liman Başkanlıkları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, İlgili Belediye Başkanlıkları, Kurum/Kuruluş Temsilcileri, TURMEPA, İSTAÇ, bölgeye ait Marina Temsilcileri, Su Ürünleri Kooperatifleri, Atık Alım Firmaları ve Odamız Sekreteryasının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda,

a.  Mavi Kart Sistemi'nin ilk kez 5 Ağustos 2011 tarihinde Muğla İlinde uygulamaya başlandığı, sadece Fethiye/Göcek'te 37 adet Atık Alım hizmet noktasında atıklarının online takibinin sağlandığı(ASOS), Marmaris'te 43 adet Atık Alım Noktasında atık alım hizmeti verildiği, Bodrum'da ise 25 adet Atık Alım Noktasında atıkların online takibinin sağlanacağı (ASOS) tesisi çalışmalarının sürdürüldüğü,   

Ayrıca bölgede 7 adet Atık Alım Gemisinin hizmet verdiği, 14 Sahil Güvenlik Botu ile denetimler yapıldığı,

b.   3 Temmuz 2012 tarihi itibariyle Antalya ilinde Sistemin uygulanmaya başlatıldığı ve alt yapısı kurulmuş 16 adet Atık Alım Noktasında atık alım hizmeti verildiği, Mavi Kart'ın teknelere dağıtımına, İl Müdürlükleri ve kıyı tesisleri vasıtası ile devam edildiği, 8 adet Sahil Güvenlik Botu ile denetimlerin yapıldığı,

c.   Mavi Kart Sistemi uygulama kapsamında yaklaşık 16.500 adet teknenin kayıt altına alındığı,

2014 Yılı sonu itibari ile Mavi Kart Sistemine geçmeyen marina/yat limanı kalmaması gerektiği, Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi kapsamındaki kıyı tesislerinin, gemilerin atıklarını alacak yeterli kapasite ve nitelikte otomatik sayaç sistemine sahip ve Mavi Kart sistemine bilgileri aktaracak bilişim altyapısının kurulu bulunması gereken atık alım noktalarındaki eksik tesislerin tamamlanmaları ifade edilmiştir.

 

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası