29.11.2018 , Sayi : 4476, Sirküler No : 701

​Sayın Üyemiz,

İlgi : 22.11.2018 tarih ve 4412 sayılı yazımız.

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak Odamıza gönderilen ve Odamız görüşü istenen Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı'na ilişkin görüşlerinizin en geç 3 Aralık 2018 tarihine kadar gönderilmesi ilgi yazımız ile istenmişti.

Bu defa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Denizcilik Meclisi'nden Odamıza gönderilen e-posta ile Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı'na ilişkin Odamız görüşleri istenmektedir.

Gerek TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi'ne ve gerekse T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere ekli Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerinizin en geç 5 Aralık 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederiz.

                                                                                                            Saygılarımızla,

 

                                                                                                            Murat TUNCER

                                                                                                            Genel Sekreter

EK : Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı (11 sayfa)

Gereği :                                                          Bilgi:

-Tüm Üyeler (Web)                                             - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                      -İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.      - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- KOGAD

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 29,30, 32, 33,34, 36, 37, 40, 41, 42, 43 No.lu MK Başkan ve Üyeleri

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Yonetmelik Taslagi.docx
İMEAK Deniz Ticaret Odası