11.4.2019 , Sayi : 1373, Sirküler No : 242

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 08.04.2019 tarih ve 2019/12 sayılı Varış Öncesi Gümrük İşlemleri konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge’de ; 23/01/2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 23/04/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

  Saygılarımla,

 

 

İsmet SALİHOĞLU

   Genel Sekreter

EK : Genelge (2 sayfa)

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

0049_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası