14.5.2019 , Sayi : 1847, Sirküler No : 318

            Sayın Üyemiz,

 

            İlgi: Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 08.05.2019 tarih ve

                     94161151-499 sayılı yazısı.

 

            “Uğraksız Geçiş Yapan Gemiler” ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı Ek’lidir.

 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

                                             Saygılarımla                                       

  

 

                                                                  İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                         Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (3 Sayfa)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-318.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası