15.4.2019 , Sayi : 1436, Sirküler No : 252

13 Nisan 2019 tarih ve 30744 sayılı Resmi Gazete’de 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi” kurulmuştur.

 

            2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu tarafından bugüne kadar yapılmış çalışmaların devamı niteliğinde olan Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi’nde Odamız ve Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği de bulunmaktadır.

 

2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup, bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

 

     Saygılarımla,

 

 

İsmet SALİHOĞLU

    Genel Sekreter

 

EK : Genelge (1 sayfa)

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

0063_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası