Bunker 2001 Sözleşmesi

"CLC-92 Sertifikasının Düzenlenmesine Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge" tadil edilmiş 19.12.2013 tarihi ve 1998 sayı ile tekrar yayımlanmış, "BUNKER 2001 Sertifikasının Düzenlenmesine Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge"19.12.2013 tarihi ve 1997 sayı ile yayımlanmıştır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki, CLC-92 Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Seminer 27 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Liman Başkanlığı'nda, BUNKER 2001 Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Seminer ise 10 Şubat 2014 tarihinde, Odamızda düzenlenmiş olup Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz ERAYDIN ve Odamız Sekreteryası olarak katılım sağlanmıştır. 

Bu kapsamda, CLC 92 Sözleşmesi ile donatanlara, kalıcı petrol kirliliğine neden olan ham petrol, fuel oil gibi yükleri taşıyan tankerlerin sebep olabileceği kirlilik zararlarının tazmin edilmesi yükümlülüğü getirildiği, Sözleşmeye göre bayrağına bakılmaksızın 2000 tondan daha fazla petrol ürünü taşıyan ticari tankerlerin ve OBO gemilerinin geçerli bir CLC Sertifikasına sahip olmaları gerektiği, aksi takdirde Türk limanlarına alınmayacağı, BUNKER 2001 Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin uygulamalar olarak, 1000 GT ve üzeri tüm Türk bayraklı gemiler ve bunun yanı sıra BUNKER 2001 Sözleşmesine taraf olmayan ülke bayraklı gemilerin, sicil kayıtlarını tutmaya yetkisi bulunan 10 farklı liman başkanlığından (Trabzon, Zonguldak, Samsun, İstanbul, Bandırma, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun) BUNKER Sertifikasını alabileceği, 

Bu kapsamda, CLC 92 Sözleşmesi ile donatanlara, kalıcı petrol kirliliğine neden olan ham petrol, fuel oil gibi yükleri taşıyan tankerlerin sebep olabileceği kirlilik zararlarının tazmin edilmesi yükümlülüğü getirildiği, Sözleşmeye göre bayrağına bakılmaksızın 2000 tondan daha fazla petrol ürünü taşıyan ticari tankerlerin ve OBO gemilerinin geçerli bir CLC Sertifikasına sahip olmaları gerektiği, aksi takdirde Türk limanlarına alınmayacağı, 

BUNKER 2001 Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin uygulamalar olarak, 1000 GT ve üzeri tüm Türk bayraklı gemiler ve bunun yanı sıra BUNKER 2001 Sözleşmesine taraf olmayan ülke bayraklı gemilerin, sicil kayıtlarını tutmaya yetkisi bulunan 10 farklı liman başkanlığından (Trabzon, Zonguldak, Samsun, İstanbul, Bandırma, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun) BUNKER Sertifikasını alabileceği, 

A. BUNKER 2001-Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage) ile;

2001 yılında imzaya açıldığı, 2008 yılında dünya genelinde yürürlüğe girdiği, 15 Mart 2013 tarihinde Türkiye’nin taraf olduğu ve 12 Aralık 2013 tarihinde IMO nezdinde Türkiye’de yürürlüğe girdiği,

- Sözleşmeye göre, bir tarafın bayrağını taşıyan ve/veya işletilen ve taraf ülkenin karasularına girmek isteyen tüm gemilerin Sözleşmenin gereklerini yerine getirme zorunluluğu,

Bunker Sözleşmesi, gemi yakıtı olan petrolün denize dökülmesinin verdiği zarara ilişkin hukuki sorumluluğu düzenlediği ve bu sorumluluk için zorunlu sigorta öngördüğü, 

Zorunlu sigortanın mali teminatının LLMC 96 limitlerinde olacağı, Sözleşmeye taraf ülkeler sicillerine kayıtlı 1000 GRT ve üstü tüm gemilere, zorunlu sigortanın varlığını gösteren bir sertifika vereceği, ifade edilmiştir. ​

Limitation of Liability for Maritime Claim / LLMC–96
(Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyet Sözleşmesi) Hesaplama Cetveli 

​GT
LLMC 96
(Mevcut Limitler)​
LLMC 2012 Limit Artırımı
(​8 Haziran 2015 tarihinde uygulanacak)
​1.000 1.000.000 SDR​ 1.510.000 SDR​
​2.000 ​1.000.000 SDR ​1.510.000 SDR
​5.000 2.200.000 SDR​ 3.322.000 SDR​
​10.000 4.200.000 SDR​ 6.342.000 SDR​
​30.000 12.200.000 SDR​ 18.422.000 SDR​
​50.000 18.200.000 SDR​ 27.482.000 SDR​
​70.000 24.200.000 SDR​ 36.542.000 SDR​
​100.000 30.200.000 SDR​ 45.602.000 SDR​

 

B. BUNKER 2001 Yönergesine Ait Uygulamalar

-Bunker 2001 Sertifikasının Düzenlenmesine ve Denetimine Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge 19 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Sicil Limanlarınca Türk Bayrağı çekme hakkına haiz, 1000 GT ve üzeri tüm gemilere Sertifika verileceği, BUNKER Sözleşmesine taraf olmayan bir devletin siciline tescil edilmiş olan 1000 GT ve üzeri tonaja sahip bir gemi ile ilgili olarak da talep edildiği takdirde sertifika verilebileceği,

-Düzenlenecek sertifika için, Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına 300 Türk Lirası yatırılacağı, Sigortanın Türk şirketlerine yaptırılması veya Türk bankalarından teminat alınması durumunda % 50 indirim uygulanacağı,

-Sertifika düzenlenebilmesi için kabul edilen teminatlar; Gemilere, Bakanlıkça ilan edilmiş Muteber P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketleri listesinde bulunan bir kulüp veya sigortacı tarafından verilen poliçe karşılığında Sertifika düzenleneceği, ayrıca, Gemilere Sertifika düzenlenebilmesi için gösterilen teminat banka teminatı ise, bu bankanın Türk mevzuatına göre kurulmuş bir banka olması gerektiği, 

-Sertifikanın geçerlilik süresinin, Sigorta poliçesi veya banka teminatının süresi ile sınırlı olduğu, herhangi bir nedenle geçersiz hale gelen sigorta poliçesi veya banka teminatı sertifikayı da geçersiz hale getireceği, Geçiş Süreci, Türk Sicillerinden herhangi birine kayıtlı olan gemiler mevcut BUNKER 2001 Sertifikalarını, 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle yenilemiş olmaları,​

-LLMC 96 limitlerinde teminat gösteren mali garanti arandığı, aranılan mali garantinin P&I poliçesinin elektronik kopyası olması halinde; poliçeyi düzenleyen P&I sigorta şirketinin resmî internet sitesinden varlığının teyidi halinde sertifika düzenleme işlemleri yapılabildiği, 

-Elektronik kopya olan poliçe teyit edilemiyorsa, sertifika düzenleme işlemleri; orijinal poliçenin görülmesi halinde yerine getirildiği,

-Mali garanti, sertifika düzenlenmesinden sonra değişecek olursa, 3 iş gününde sertifikayı düzenleyen sicil limanına donatan tarafından yeni mali garanti belgesi resmi olarak ibraz edildiği, Sicil limanlarınca, 3 iş gününden daha uzun süre geçtiği halde yeni teminatın bildirilmediğinin tespiti halinde, düzenlenmiş olan sertifikanın donatandan geri alınıp iptal edildiği, 

 -Sertifikanın denetimi; herhangi bir limana gelen, ayrılan, açıkta karasuları dâhilinde bir yükleme-boşaltma yerine gelen ve ayrılan 1000 GRT ve üstü gemiler, Türk karasularına girişten önce Sertifikasının bir suretini Türkiye’de mukim bir acente vasıtası en yakın liman başkanlıklarına talep edilmesi halinde ulaştırılması gerektiği, 

-Liman devleti ve bayrak devleti kontrollerinde geçerli bir sertifikanın gemide bulundurulması zorunluluğu, Türk karasularından uğraksız geçiş yapan gemilerin, sertifika bulundurmak zorunda olduğu ve liman başkanlıkları talep ettiği takdirde sadece bildirim yapmaları,

-Türk Boğazları’ ndan uğraksız geçiş yapan gemilerin sertifikalarına ait bilgileri seyir planında bildirmesi gerektiği,

-Bahse konu Yönergeye ait Sertifikanın Denetimi Md.12(4) “Geçerli bir Sertifika bulundurmak zorunda olmasına rağmen bu Sertifikayı bulundurmayan gemilerin Türk karasularına girmesine izin verilmez. Türk karasularındayken sertifika süresi sona ermişse hareketine izin verilmez. Bu gemilerin ticari faaliyete taalluk eden tüm işlemleri, resmi ve özel makamlarca yerine getirilmez” şeklinde belirtilmiştir.​

C. Sertifika Alması Gereken Türk Bayraklı Gemiler​

 

 

D. Bunker Sertifikasında şu bilgilere yer verilmektedir:

   •     -Geminin adı ve sicil limanı,
 •     -Gemi donatanının adı ve donatanın merkez iş yeri adresi,
 •     -Teminatın türü,
 •     -Teminatı veren sigortacının veya bankanın merkez işyeri ve adresi,
 •     -Belgenin geçerlik süresi (bu süre sigorta veya diğer teminatın geçerlilik süresinden uzun olmaz), 
 •     -Sertifika numarası, 
 •     -IMO numarası ve çağrı işareti,

  (Sertifika örneği için tıklayınız.)

 

 

E. Denizciliğimize Sağlayacağı Faydalar Olarak;​

 

 • - Kesin kurallara tabi bir sorumluluk rejimi uygulaması,
 • - Hızlı ve etkin bir Tazmin için doğrudan sigortacının muhatap alınması,
 • - Zorunlu sigorta,
 • - Deniz taşımacılığında kolaylık,
 • - Türk bayrağına Uluslararası prestij,
 • - Denizlerimizin, Limanlarımızın ve Kıyılarımızın güvence altına alınması,
 • - AB Limanlarına kolay giriş,
 • - Türk P&I Kulübüne teşvik,

Hususları yer almaktadır. 

​​