Çevre Etkinlikleri

KÜÇÜK DENİZ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE MAVİ KART SİSTEMİ UYGULAMASI

Türkiye’nin deniz yetki alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında;​

Gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan ve adı geçen Yönetmelikte tanımlanan atıkları atık alım yükümlülerine verirken uygulamaları gereken bildirim ve haberleşme yöntemleri ile atık alım yükümlülerinin gemilerden topladıkları atıklara ilişkin yapmaları gereken bildirimlerin usul ve esaslarını,

  1. Balıkçı barınakları, yat limanları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve buna benzer platformlara gelen gemilere atık alım hizmetinin verilmesi, bu hizmetin takibini sağlamak maksadıyla Mavi Kart Sisteminin oluşturulması ve sistemin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlarca yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslarını,

düzenleyen “Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi” 26 Eylül 2013 tarihinde 2013/12 Sayılı Genelge ile revize edilerek tekrar yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik ve Uygulama Genelgesi çerçevesindeki "Gemi Atık Takip Sistemi-GATS" ve "Mavi Kart Sistemi" ile, atıkların alınması, depolanması, bertarafa gönderilmesi ve tesislerin atıklarının etkin olarak takibinin online yapılabilmesi için gerekli alt yapının kurulması çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 2011 tarihinden bu yana sürdürülmektedir. 

Tekne ve Yatlar gibi Küçük Deniz Araçları için geliştirilen Mavi Kart Sistemi; bayrağı ne olursa olsun Gemi Atık Takip Sistemi-GATS dışında kalan atık üretecek donanıma sahip olan bütün gemiler, atık alım hizmeti veren balıkçı barınakları, yat limanları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve platformlara uygulanır. ​

Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi; küçük deniz araçlarından sintine, pis su ve çöplerin denize deşarjının önlenmesi, ne kadar atık oluştuğu, atığın türü, miktarı, tarihi ve ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ile hangi kıyı tesisine verildiğinin elektronik olarak web ortamında online izlenebilmesidir. 

Koy ve Körfezlerde oluşturulan Mavi Kart Sistemi, Muğla ve Antalya bölgelerinde uygulanmakta olup, bahse konu Genelge kapsamında diğer kıyı illerimizde de Mavi Kart uygulamasına geçilmesi planlanmakta ve İMEAK DTO'nun da içinde olduğu çalışmalar devam etmektedir. 

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, makamlarında pek çok ziyaret ve toplantılar gerçekleştirilmiş olup 27-28 Şubat 2012 Fethiye Şubemiz ev sahipliğinde, 14 Mart 2012 Antalya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nde6 Ağustos 2012 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Ankara'da, 14 Eylül 2012 Fethiye Şubemiz ev sahipliğinde Şube Başkanlarımız ve Odamız Sekreteryası ile hazırlık toplantısı, 6-7 Aralık 2012 tarihlerinde Bodrum, Marmaris ve Fethiye bölgesindeki şubelerimiz ev sahipliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bürokratları, kurum/kuruluş temsilcileri ve Odamız ile koordinasyon toplantıları yapılmıştır. 

Antalya İl sınırlarında ikinci uygulamanın gerçekleştirileceği sebebiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum/kuruluşların katılımı ile Toplantı yapılmış ve Odamız adına katılım sağlanmış olup Mavi Kart Sistemi'ne ait uygulama ile bölgeye ait eksiklikler değerlendirilmiştir.

Fethiye ve Göcek pilot bölgesinde, Odamız Projesi/İştiraki olan "Atık Su Otomasyon Sistemi(ASOS)"'nin çalışmaları tamamlanmış ve 34 noktada atık su boşaltım ünitesi/noktaları devreye girmiştir. Keza, söz konusu atık alım noktalarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Mavi Kart Sistemine entegresi sağlanarak tam otomasyona geçilmiş ve ASOS Sisteminin resmi açılışı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sn.Mehmet Emin BİRPINAR, TOBB Başkan Vekili Sn. Halim METE, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Faruk OKUYUCU, Kurum/Kuruluş Temsilcileri, Şubemiz ve İlgili Meslek Komite Başkanlarımız, TURMEPA ve bölgeye ait Marina Temsilcileri, basın mensupları ve bölge halkının katılımıyla, Fethiye Şubesi ev sahipliğinde, 24 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.​

 

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sn.Mehmet Emin BİRPINAR, Meclis Başkanımız Sn. Cengiz KAPTANOĞLU, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Faruk OKUYUCU, Şube ve İlgili Meslek Komite Başkanlarımız, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Temsilcileri, Muğla ve Antalya bölgesinde bulunan Liman Başkanlıkları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, İlgili Belediye Başkanlıkları, Kurum/Kuruluş Temsilcileri, TURMEPA, İZAYDAŞ, bölgeye ait Marina Temsilcileri, Atık Alım Firmaları ve Odamız Sekreteryasının katılımıyla, Antalya Şubemiz ev sahipliğinde, 12-14 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya’da Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İMEAK DTO organizasyonu olan Çalıştay da, deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesinde, Mavi Kart uygulamalarının teknik altyapılarının gözden geçirilmesi, kapasite geliştirilmesi ve atık alım uygulama alanlarının genişletilmesi çalışmaları ele alınmıştır. 

Denizlerimizin korunması ve temiz kalabilmesi için, Mavi Kart Sistemi uygulamasının çok gerekli olduğu hususunda İMEAK DTO Fethiye, Bodrum, Marmaris, Antalya Şubemiz ev sahipliğinde, sektör temsilcileri, ilgili kurum kuruluşlar ve İMEAK DTO organizasyonu ile, koordinasyon toplantıları yapılmakta sistemin daha iyi işleyebilmesi için ihtiyaçlar belirlenmekte ve bu ihtiyaçların giderilmesine ilişkin gerekli çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Odamızca yapılan Mavi Kart Sistemi çalışmaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen alt yapı eksiklikleri çalışmalarının, teknik ve operasyonel yönlerinin görüşülmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için, 2014 yılı faaliyetlerinin devamı niteliğinde benzer bir Çalıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Nisan 2014 ayında İzmir Şubemiz ev sahipliğinde yapılması planlanmaktadır.​

 

GEMİ KAYNAKLI EMİSYONLARIN AZALTILMASI  ve GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

MARPOL Ek-VI kapsamında emisyonların azaltılması, yeni ve mevcut gemilerde EEDI ve SEEMP gibi enstrümanların oluşturulması çalışmalarının hızlandırılması nedeniyle, armatör şirketler ve işletmelerde, gemilerde enerji verimliliği performansı ve geleceğe yönelik değerlendirmeler sürdürülmektedir. 

 

Bu maksatla, Yunanistan menşeili Carbonpositive firma yetkilisi Sn. Helena Athoussaki tarafından "Gemi Kaynaklı Emisyonların Azaltılması ve Gemilerde Enerji Verimliliği" hakkında, Danışmanımız Prof. Dr. Sn. Mustafa İnsel'inde katılımı ile 25 Ocak 2013 tarihinde Odamızda bir sunum yapılmıştır. 

"GEMİ DENETİMİ UZMANLARININ EĞİTİMİ" SEMİNERİ

Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki gerçekleştirilen, "Türkiye'de Gemi Kaynaklı Emisyonların Kontrolü" isimli AB Eşleştirme Projesi'nin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütüldüğü bu kapsamda limanlarda görevli Gemi Denetim Uzmanları ile Üyelerimize yönelik olarak MARPOL 73/78 Ek-VI' yı içeren eğitim semineri, 12-13 Şubat 2013 tarihlerinde Odamız Meclis Salonunda verilmiştir.

 

Proje ile hedeflenen; ülkemiz limanlarına gelen gemiler için IMO tarafından belirlenen kurallar ve AB mevzuatı ile uyumlu bir yönetim sistemi tesisi, Türk deniz yetki alanlarında emisyonların izlenmesi, kontrolü ve gemi kaynaklı emisyon envanteri oluşturulmasıdır.

ATIK ALIMI, ATIK KABUL TESİSLERİ ve MAVİ KART SİSTEMİ' NE  ​İLİŞKİN ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NA YAPILAN ZİYARET 

Gemilerden Atık Alımı, Atık Kabul Tesisleri ile Mavi Kart Sistemi' ne ilişkin, halen devam eden sorunlar sebebiyle, Fethiye Şube Başkanı Sn.Şaban ARIKAN, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Sn.Faruk OKUYUCU ve Odamız Sekreteryası ile 02 Nisan 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Murat TURAN ve aynı Genel Müdürlük altında bulunan Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Kadir DEMİRBOLAT ile toplantılar yapılmıştır. 

Bu kapsamda,Mavi Kart Sistemi'ne ait tüm kıyılarımız için oluşturulması gereken atık alım noktaları ve Odamız projesi olan Atık Su Otomasyon Sistemi(ASOS Projesi) nin, pilot bölge olan Fethiye-Göcek dışında kalan yerlerde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca organize edilmesi, Mavi Kart Sistemi'nin düzgün işleyebilmesi için Bakanlık tarafından yapılması planlanan arıtmaların kapasitelerinin artırılarak biran önce hayata geçirilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır.

GEMİ KAYNAKLI EMİSYONLAR​IN AZALTILMASI ve GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Bu maksatla, Yunanistan menşeili Carbonpositive firma yetkilisi Sn. Helena Athoussaki tarafından "Gemi Kaynaklı Emisyonların Azaltılması ve Gemilerde Enerji Verimliliği" hakkındaki Üyelerimize yönelik olarak MARPOL 73/78 Ek-VI' yı içeren eğitim sunumu, 10 Nisan 2013 tarihinde Odamız Meclis Salonunda verilmiştir.​

 

KARADENİZ ENDÜSTRİYEL ORTAKYAŞAM AĞI (SYMNET) PROJESİ KAPANIŞ KONFERANSI 
 
T.C.Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen, Özyeğin Üniversitesi ve İstanbul AB Öncüleri Derneği(İSAB) koordinasyonunda yürütülen, Karadeniz Endüstriyel Ortakyaşam Ağı (SymNet) Projesi ortakları olan, Bulgaristan, Türkiye, Romanya, Moldova’nın katılımı ile oluşturulan projenin Kapanış Konferansı, 25-26 Haziran 2013 tarihleri arasında İTO Meclis salonunda yapılmıştır.
 
İTO, İSO ve Odamızın da içinde bulunduğu Danışman Kuruluşlar ile birlikte, Karadeniz ülkelerindeki imalat, lojistik, turizm ve enerji sektörlerinin mevcut durumu ile sektör dinamikleri ve sürdürülebilirlik kapsamında çevresel etkilerine ait toplanan verilerin değerlendirildiği Kapanış Konferansında, Odamızca Sürdürülebilir Deniz Çevresi konusunda bir sunum yapılmıştır. 
 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ(İBB) ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA YAPILAN ZİYARET
 
2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Kanuna ait idari nitelikteki cezaları içeren Md.20’nin uygulanması, ayrıca ilgili Yönetmelikler çerçevesinde yapılan uygulamalara açıklık kazandırılması, kesilen çevre cezalarından kaynaklanan olumsuzlukların giderilebilmesi konusunda bilgi alışverişi maksadıyla, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sn. Cevat YAMAN’a, Meclis Üyemiz ve VDAD Derneği Genel Sekreteri Sn. Emin EMİNOĞLU ile Odamız Sekretaryası tarafından 08 Kasım 2013 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Gemi kaynaklı kirliliğe ilişkin olarak, sektörümüz açısından önemli bir husus olan gemilerin balast sularından dolayı denizde oluşan renk farkı yarattığı gerekçesi ile kesilen çevre cezaları ile diğer çevre sorunlarında kesilen cezalar hakkında bilgi alış verişinde bulunulmuştur. 2014 yılı başında tekrar bir araya gelinmesi kararı alınmış olup anılan ziyaret, çok faydalı bulunmuş ve işbirliğinin sürdürülmesi dile getirilmiştir. 
 
GEMİ İNŞA VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNDE ÇALIŞANLARIN MESLEK STANDARTLARININ ve YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ve “ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ” ÇALIŞMALARI
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda ve Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sn.Hızırreis DENİZ başkanlığında; Mesleki Yeterlilik Kurumu, Gemi Mühendisleri Odası, GESAD, Türk Loydu ve İTÜ temsilcilerinin katılımıyla, 26.08.2013 tarihinde, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nde ve 20.12.2013 tarihinde Odamızda gerçekleştirilen, “Gemi İnşa ve Geri Dönüşüm Tesislerinde Çalışanların Meslek Standartlarının ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi” konusundaki toplantıya Odamızca katılım sağlanmıştır. Tersane, tekne imal, çekek yeri ve gemi geri dönüşüm tesislerinde çalışanların tamamı kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği için, nitelikli iş gücüne katkı sağlamak amacıyla, meslek standartları, eğitim, sınav, sınavı yapacak kuruluşların belirlenmesi ve belgelendirme konularında, Genel Müdürlükleri ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında işbirliği yapılmasına karar verildiği ve çalışmaların sürdürüleceği belirtilmiştir.
 
TÜRK TANKER ve AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI ZİRVESİ
 
Türk tanker sahipleri ve işletenlerinin katılımları ve 13, 27, 28 No’lu Meslek Komitemizin katkılarıyla hazırlanan “Türk Tanker ve Akaryakıt Taşımacılığı Zirvesi”, 14.01.2014 tarihinde, yoğun bir katılım ile Odamız Meclis Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 
 
Açılış konuşması, Yönetim Kurulu  üyemiz Sn. Şadan KAPTANOĞLU tarafından yapılan zirvede, tankerlerde yeni kurallar ve teknolojik gelişmeler, ekonomik görünüm ile tanker piyasası görünümü hakkında sunumlar yapılmış ve sektörümüz bilgilendirilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu yedek üyesi ve Çevre Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Deniz ERAYDIN koordinasyonunda katılımcılar ile bilgi alışverişinde bulunulmuştur.​

GEMİ ACENTELİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği ile Odamız koordinasyonunda sürdürülen ve her sene iki defa tekrarlanan Gemi Acenteliği “Yetkili Personel Eğitimi” kapsamında, 2007 yılından bu yana, Acente personeline Çevre Uzmanı Sn. Hayriye DEMİROĞLU tarafından “Çevre” konularında eğitim verilmektedir.