• Anasayfa
  • |
  • Deniz Çevresi Son Haberleri

Deniz Çevresi Son Haberleri

1.  MARPOL 73/78 Ek- IV Pis Su- Sewage Değişimleri (Yolcu gemileri ve özel saha gereklilikleri)

Marpol Ek-IV'de yapılan bir değişim ile Baltık Denizi "özel saha" ilan edilmiştir. Değişim, 01.01.2013'de yürürlüğe girmiştir. Bu değişim ile birlikte daha önce özel saha tanımı olmayan Marpol Ek-IV'e özel saha tanımı yapılmış ve şu an için sadece Baltık Denizi özel saha ilan edilmiştir. Yolcu gemilerinin denize bastığı pis suların çok ciddi oranda kirlilik yaratması nedeniyle alınan bu karar gereği; yolcu gemilerinin özel sahalarda pis sularını bir tankta toplaması veya aşağıdaki koşulları sağlayarak denize deşarj yapmaları gerekmektedir: 

- Gemide İdare tarafından onaylı standartlara uygun arıtma cihazı bulunmalıdır.

- Çıkan atık suda gözle görülür partiküller olmamalı ve atık su denizin renginde değişim yaratmamalıdır.

 - Deşarj, en yakın karadan en az 3 mil açıkta, en az 4 knot hızla yapılmalıdır

Özel saha kurallarının gereklerinin yerine getirilmesi için yolcu gemilerinin uyması gereken tarihler aşağıdadır:

 - Yeni gemiler, 01.01.2016*

 - Mevcut gemiler, 01.01.2018*

*Özel saha ilanlarının tarihlerine göre gemilere yönelik uygulama tarihlerinde değişim olabilir.

2. MARPOL 73/78 Ek IV Uygunluk Belgelerinin Uluslararası Pis Su Kirliliğini Önleme Sertifikası (ISPP) ile Değiştirilmesi Hk.                                           

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.12.2014 tarihli ve 63931 sayılı yazı ile;

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin (MARPOL 73/78) Ek-IV (Gemilerden Kaynaklanan Pis Su Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Kurallar), 23.05.2014 tarihli ve 29008 sayılı R.G'de yayımlanmış olup ülkemiz açısından 14 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, 

MARPOL 73/78 Ek-IV'ün 4. Kuralının 1. Paragrafında, Sözleşme'nin diğer taraflarının yargı yetkisi altında olan limanlara ve açık deniz terminallerine yapılan seferlerde kullanılan her bir gemiye Uluslararası Pis Su Kirliliğini Önleme Sertifikası (ISPP) düzenlenmesinin şart koşulduğu,

MARPOL 73 / 78 Ek IV'e bugüne kadar taraf olunamaması nedeniyle, uluslararası sefer yapan gemilerin Ek'e uygunluklarını belgelemek amacıyla daha önce düzenlenmiş bulunan Uygunluk Belgelerinin ISPP ile değiştirilmeleri gerektiği,

Bu itibarla, düzenlenmiş bulunan MARPOL 73/78 Ek IV Uygunluk Belgelerinin ilave bir denetim yapılmadan ve geçerlilik süreleri mevcut Uygunluk Belgeleri ile aynı olacak şekilde,        EK IV'ün güncel halinin Lahika'sında belirlenen surette ülkemiz adına düzenlenmiş ISPP Belgeleri ile değiştirilmelerinin ve yeni belgelerin 14 Ocak 2015 tarihiyle ait oldukları gemide bulunmasının gerekli olduğu bildirilmiştir. (Konu, Üyelerimize 23.12.2014 tarihi ve No:873 sayı ile Sirküler yapılmıştır.)​