• Anasayfa
  • |
  • Gemi Acenteliği ve Gümrük

Gemi Acenteliği ve Gümrük

Fonasba Etik Kuralları

Gemi Acenteliği Mevzuatı

​Gemi Acenteleri Yönetmeligi​

Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (01.01.2011 tarih ve 28102 mükerrer sayılı RG)

Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesi Tebliği (Türkçe) (10.03.2008 tarih ve 26812 sayılı RG) 

Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesi Tebliği (İngilizce) (10.03.2008 tarih ve 26812 sayılı RG)

Fenerler ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi

Serbest Sağlık Resmi Tarifesi

Kılavuzluk ve Römorkaj Tarifesi

(Not : sitemizde yayınlanan tarifeler bilgilendirme amaçlı olup, bu tarifelerin uygulanması neticesinde doğacak hukuki ve mali sorumluluklardan Odamız sorumlu değildir. İlgili tarifenin, ait olduğu kurum ya da kuruluştan teyit edilmesi gerekmektedir.)​

Gemi Acenteliği Eğitim Komisyon Üyeleri

Gemi Acenteliği İşlemleri /Dilekçe Örnekleri/Sınav Sonuçları

Gemi Acenteleri Yetki Belgesi Sorgulama

Gemi Acenteliği Yetki Belgesi Sahibi Firma Listesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat Yapısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (08.06.2011 tarih ve 27958 mükerrer sayılı RG)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatında Oluşturulan Gümrük Müdürlükleri

Gümrük Mevzuatı

Gümrük Kanunu (04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı RG)

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarih ve 27369 mükerrer sayılı RG) ​

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Sözlü Beyan Sistemi​

17.09.2014 tarih ve 2014/20 sayılı Genelge (Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan)​​