Transitlog İşlemleri

Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca 10.01.2022 tarih ve 207279 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlık Makamı Oluru ile 2022 yılı Seyir İzin (Transitlog) Belgesi satış ücretleri aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanması gerektiği bildirilmektedir.

2022 YILI SEYİR İZİN BELGESİ SATIŞ BEDELLERİ ÜCRET TUTARI 
1-  Yabancı Bayraklı Özel Yatlar İçin  50 Euro
2-  Türk Bayraklı Yatlar İçin 150 TL
3-  4 Sahipten Fazla Kullanımı İçin  Tam Boy (metre) x 60  Euro
4-  Yabancı Ticari Yatların Seyri İçin Tam Boy (metre) x 30 Euro

 

Euro cinsinden belirlenen ücretlerin hesaplanmasında, ödemeye ilişkin belgenin düzenlendiği ayın birinci iş günündeki T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen Euro döviz alış kuru esas alınacağı belirtilmektedir. 

TÜRK VE YABANCI BAYRAKLI YATLARDAN ALINACAK SEKTÖREL HİZMET PAYI ÜCRET TARİFESİ 

5174 sayılı Kanunun 26’ıncı maddesinde belirtilen, Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler kapsamında Odamız faaliyet alanı içerisindeki liman ve marinalara giren Türk ve yabancı bayraklı yatlardan her bir çıkışta aşağıda belirtilen tarifeye göre Sektörel Hizmet Payı Ücreti alınır. 

SEKTÖREL HİZMET PAYI ÜCRETLERİ İçin Lütfen Tıklayınız…