31.1.2019 , Sayi : 422, Sirküler No : 66

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Denizcilik Meclisi aracılığıyla Odamıza gönderilen "Gümrük Kanun Taslağı" ekli olup, Taslağa ilişkin Odamız görüşlerinin en geç 8 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar TOBB’a gönderilmesi istenmektedir.
 

 

Ek-l'de yer alan "Gümrük Kanunu Taslağı"na ilişkin görüşlerinizin Ek-2'de yer alan Formun doldurulması suretiyle en geç 07 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederiz.
 
 
 

 

 

                                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                                              Murat TUNCER

 

                 Genel Sekreter

 

 

Ek-1: Taslak (97 sayfa) (web sayfasında)
Ek-2: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)
İMEAK Deniz Ticaret Odası