• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Kanunu Taslağı Hk.

Gümrük Kanunu Taslağı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Denizcilik Meclisi aracılığıyla Odamıza gönderilen "Gümrük Kanun Taslağı" ekli olup, Taslağa ilişkin Odamız görüşlerinin en geç 8 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar TOBB’a gönderilmesi istenmektedir.
 

 

Ek-l'de yer alan "Gümrük Kanunu Taslağı"na ilişkin görüşlerinizin Ek-2'de yer alan Formun doldurulması suretiyle en geç 07 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederiz.
 
 
 

 

 

                                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                                              Murat TUNCER

 

                 Genel Sekreter

 

 

Ek-1: Taslak (97 sayfa) (web sayfasında)
Ek-2: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 


66_422_4736_001.pdf 66_422_Gumruk_Kanun_Taslagi_genel_gerekce.docx 66_422_YENI_GUMRUK_KANUNUN_TASLAK_25.1.2019.doc 66_422_Gorus_formu.docx