28.2.2019 , Sayi : 777, Sirküler No : 125

Sayın Üyemiz;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan “Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  27.02.2019 tarih ve 30699 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu değişiklik ile 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesinde yer alan “28/2/2019” ibaresi “28/2/2020” olarak değiştirilmiş olup bahse konu değişiklik aşağıda ilgili madde üzerine işlenerek gösterilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-18/2/2015-29271)

İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, (Değişik ibare:RG-1/3/2018-30347)  28/2/2019 28/2/2020  tarihine kadar eksik belgeleri ibraz ederler.

Bahse konu Yönetmelik değişikliği Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yer almaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                    Saygılarımla, 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                              İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                    Genel Sekreter  


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4856_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası