4.3.2019 , Sayi : 843, Sirküler No : 138

Sayın Üyemiz,

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından;

 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/02/2019 Tarihli ve 8443-2 Sayılı Kararı,

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/02/2019 Tarihli ve 8443-3 Sayılı Kararı,

 

1 Mart 2019 Tarih ve 30701 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

EPDK Onaylı İletim Tarifesi ile EPDK Onaylı Depolama Tarifesi’nin Deniz Motorini Türleri’ne depolama ve iletim hizmeti verilmesine ilişkin fiyatlandırma ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsadığı belirtilmekte olup, söz konusu Karar ve Ekine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

                                                                                                                        Saygılarımla,

 

 

                                                                      

                                                                                                                İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter 

EK 1: 8443-2 Nolu Kurul Kararı ve Eki Örneği (5 Sayfa – Web’te)

EK 2: 8443-3 Nolu Kurul Kararı ve Eki Örneği (6 Sayfa – Web’te)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

843-138.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası