OD​AMIZ 2019 YILI EĞİTİM PLANLAMASI​​​​​

2019 YILI GEMİ ACENTELİĞİ EĞİTİM / SEMİNER TAKVİM​İ ​ ​​

SEMİNER / EĞİTİM SUNUMLARI​
  


30.04.2019 Armatör Firmalarında İnsan Kaynakları ve Hukuki Sorunlar​​​

 26.02.2019 Deniz Kirliliği Cezaları Konferansı​​​

 12.02.2019 Paris MOU Çalıştayı​​​

 16.01.2019 IMO 2020 Değişiklikleri Semineri​​​

 16.10.2018 Balast Suyu Arıtım Sistemlerinde Yeni Gelişmeler ve Sistem Seçiminde Dikkat Edilecek Unsurlar Semineri Sunumu​​​

 25.09.2018 AB Geri Dönüşüm ve Zararlı Madde Envanteri Kuralları Semineri​​​

 28.08.2018 Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı Bilgilendirme Toplantısı Sunumu​​​

 20.06.2018 BIMCO KPI Standardı ve Sistemi Seminer Sunumu​​​

 29.05.2018 Türk P&I (Koruma ve Tazmin) Sigortaları ve Uygulamaları Semineri Sunumu​​​

 15.05.2018 Denzcilik Sektöründe Sağlanan Vergi Avantajları Seminer Sunumu​​​

 25.04.2018 Gemilerde Operasyonel Enerji Verimliliği Semineri Sunumu​​​

 21.03.2018 Gemi Yakıtları, Sülfür Düzenlemeleri ve Yakıt İkmali Hakkında Güncel Bilgiler Seminer Sunumları​​​

 26.02.2018 IMO-AB Kapsamında Sera Gazı İzleme (MRV) Kuralları ve ECA Uygulamaları Seminer Sunumu​​​

 16.01.2018 Denizcilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Semineri​​​​​​​

 09.01.2018 Denizcilikte Tahkimin Yeri ve İstanbul Tahkim Merkezi Semineri​​​​​​​

Balast Suyu Yönetim(BWM) Sunumu 04.12.2014  

Hizmet Akdi İle İlgili Olarak Donatanın Sorumlulukları Hk. Bilgilendirme Semineri 

Bunker 2001 VE ÖTVBSTTM” VE “Denizcilik Sektörü İçin Finans Olanakları ve Kredi Kıstasları” 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 20 Mart 2014 

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında P&I Sigortası ve Deniz Sigorta Hukuku Semineri sunumları 

Thomas Cooper Deniz Hukuku Semineri 12-11-2013

MLC-2006 Sözleşmesi Uygulamaları ile İlgili Bilgilendirme Semineri 

Yamaner & Yamaner Hukuk Bürosu Tarafından Odamızda verilen “Yeni Türk Ticaret Kanunu, e-ticaret ve Ticarette Globalleşme” Konulu Seminer - 30 Nisan 2013

Gemilerden Kaynaklanan Emisyonlar ve Enerji Verimliliği Sunumu - 10 Nisan 2013 

PSC Uzmanlarına Emisyon Eğitimi Kapsamında MARPOL 73/78 Ek-VI'yı İçeren Eğitim Semineri 

REMPEC ve IMO Organizasyonu Kapsamında Gemi Karinalarına Tutunan Zararlı Organizmalara (AFS- Anti Fouling Systems) Yönelik Çalıştay – 18-19 Aralık 2012

Devlet Desteklerine Yönelik Seminer – 14 Aralık 2012

Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı ve Enerji Etüdü ‘‘Shipboard Energy Efficiency Management Plans and Energy Audits’’(SEEMP) Semineri – 12 Aralık 2012

31 Ekim-1-2 Kasım ve 11-12-13 Aralık 2012 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve European Bank İşbirliği ile düzenlenmiş olan Balast Suyu Yönetimi Eğitim Dokümanları

Balast Suyu Yönetimi ile İlgili Sunum – Sn.Kpt. E.ÖZKAYA – 30 Kasım 2012 

Deniz Ulaşımında Enerji Verimliliği, Emisyonlar ve Yeni Kurallar – Prof.Dr. M.İNSEL – 8 Haziran 2012 

Liman Devleti Kontrolü (PSC) ile İlgili 08 Şubat 2012 Tarihli Bilgilendirme Sunumu

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk-Farkındalık Arttırma Toplantısı 18-10-2013 

​​​​​​​​​​​​​​​​​


İMEAK Deniz Ticaret Odası