• Anasayfa
  • |
  • 2022 Yılı Lojistik Fuarları Listesi Hk.

2022 Yılı Lojistik Fuarları Listesi Hk.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 24.11.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda; 

2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar uyarınca sağlık turizmi, eğitim, bilişim, film, yayıncılık, yönetim danışmanlığı ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerinde sağladıkları bireysel katılımların, "Bireysel Katılım Desteği" kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği ifade edilmektedir. Söz konusu destek kapsamında yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilmiş olan organizasyonlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcilerinin ekonomi sınıfı ulaşım masraflarının desteklendiği bildirilmektedir. Katılım sağlanan etkinliğin "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi"nde yer almasının zorunlu olduğu belirtilmekte olup, söz konusu listenin mezkur Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin ekinde yayımlanmakta olduğu ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından ilan edildiği ifade edilmektedir. 

Yazıda devamla, Bakanlık tarafından 2022 yılı için "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi"nin oluşturulmasına yönelik bir çalışma başlatıldığı belirtilmekte olup, söz konusu çalışma kapsamında sektörel iş birliği kuruluşlarının konuya ilişkin öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı'nın www.ticaret.gov.tr adresli resmi internet sayfasının Destekler / Hizmetler Sektörü Destekleri / Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği / Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (30/09/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren) / 2021 Yılı Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi" sekmesi altında yayımlanmakta olan 2021 yılına ait listelerin (EK-31A) gözden geçirilerek, lojistik ve taşımacılık sektörüne ilişkin olarak döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin artırılması bakımından söz konusu listeye eklenmesinde yarar görülen veya destek kapsamına alınmasının gerekli olmadığı değerlendirilen organizasyonlara ilişkin görüşlerinizin, Ek'te sunulan format kullanılarak en geç 30/11/2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'ne ve ayrıca lojistik@ticaret.gov.tr adresine elektronik ortamda iletilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

2022_y_l_lojistik_fuarlar_listesi_hk.pdf