• Anasayfa
  • |
  • Fuar Tarih Değişikliği ve İptalinde Pandemi Mücbir Sebebi Hk.

Fuar Tarih Değişikliği ve İptalinde Pandemi Mücbir Sebebi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'den (TOBB) alınan 28.03.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

2020 yılından bu yana yaşanan Covid-19 Pandemi sürecinden olumsuz yönde en çok etkilenen sektörlerden biri olan fuarcılık sektörünün yaşadığı sıkıntıları azaltabilmek adına, pandemiyi mücbir sebep olarak kabul ederek, Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar'ın uygulanmasına ilişkin çeşitli kolaylaştırıcı kararların alınarak yürürlüğe girdiği, anılan kararların başvuru süreçlerini kolaylaştırmanın yanı sıra, Usul ve Esaslar'da yer alan süre kısıtlamaları başta olmak üzere uygun şekilde yapılmayan değişiklik ve iptal başvurularında müeyyide uygulanmamasını da kapsadığı belirtilmekte olup, İçişleri Bakanlığı, 4 Mart 2022 tarihinde yayımladığı Pandemi Tedbirleri konulu genelgesiyle, "HES kodu" sorgulaması dahil olmak üzere, daha önce alınmış olan birçok tedbirin zorunlu uygulamasının kaldırıldığı ifade edilmektedir.

 Yazıda devamla, fuarcılık sektöründe normalleşmenin sağlanabilmesi adına, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren pandemi gerekçesiyle yapılan fuar değişiklik ve iptal başvurularının Usül ve Esaslar çerçevesinde değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına, pandemi mücbir sebebi ile Usul ve Esaslar'ın gereklerini tam olarak yerine getiremeden iptal ya da değişiklik başvurusunda bulunacak fuar düzenleyici firmalara, 31 Mart 2022 tarihi mesai bitimine kadar süre tanınacağı bildirilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

fuar_tarih_de_i_ikli_i_ve_iptalinde_pandemi_m_cbir_sebebi_hk.pdf