• Anasayfa
 • |
 • 2020 Yılındaki Kükürt Üst Limiti Problemleri

2020 Yılındaki Kükürt Üst Limiti Problemleri

BIMCO Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Lars Robert PEDERSEN'in açıklamaları;

 • 1 Ocak 2020 tarihinden önce denizcilik sektörü tarafından verilecek kararlar ve sayısız endişeler arasında, deniz yakıtı konusundaki gerçek sorunların ve bilinmeyenlerin armatörler, gemi kiralayanlar ve yakıt tedarikçileri için mevcut olduğu, ancak denizcilik sektöründe, sözleşmeler konusunda risk alınmadığı,
   
  Bunker Sorunları Olarak,
   
 • Geçen yaz boyunca bir dizi davada, yaşanan yakıt sorunlarının piyasalara zarar verme ihtimalinin armatörlere hatırlatıldığı,
   
 • Bununla birlikte, yeni kükürt üst limitine ulaşmak için gerekecek olan ve giderek artan karışım seviyesi nedeniyle yakıt kalitesine bağlı olayların sıklığının artacağı, sıradışı kalite değerlerine sahip olan fırsatçı yakıt karışımlarının, bir sorun haline gelebileceği,
   
 • MARPOL EK-VI, Kural 18.3 mevcut olup, gemilere teslim edilen ve kullanılan yakıtlar için çeşitli kalite gereksinimlerini ortaya koyduğu, bu kuralın düzenleyici asgari standartlarının, hem tedarikçiler hem de kullanıcılar tarafından uygulanması gerektiği, yakıt teslimatına ilişkin imzalanan bir uygunluk beyanında, tedarikçiye bu kalite şartlarının karşılandığının garanti edildiği,
   
 • ISO 8217: 2010 ve sonraki revizyonlarının tümü, bu düzenleyici asgari kalite gerekliliklerini ve tedarik edilen yakıtları tekrar ettiği, dolayısıyla bunların satış koşullarını içerdiği,
   
 • Süreli kiralama sözleşmelerinde, "BIMCO Bunker Kalite ve Sorumluluk Maddesi"nin, kiralayanların kabul edilen şartnameler ve kalitelerden, yakıt tedarik etmeleri gerektiği belirtilmekte olup, yakıtın istikrarlı, homojen bir yapıda geminin motorlarında yanmaya uygun olması gerektiği ve kurallara uyulmadığında kimin sorumlu olacağını da kapsayacağı,
   
 • Yeni kükürt düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte yakıt sorunlarının artması ve bu olayların gerçek bir olasılık olarak kalması durumunda, denizcilik sektörünün bahse konu sözleşmeyle ilgili ve yasal çerçeveye sahip olması gerektiği,

  Kararsızlık ve Uyumsuzluk,
 • Yakıt stabilitesinin çok önemli olduğunun kabul edilmesi, eğer değilse, yeni %0,5 kükürtlü yakıtların birbiriyle kararsız ve uyumsuz olduğunda ne olacağının bilinmediği,
   
 • ISO 8217: 2010'un (veya revizyonları) ile, tedarik edilen yakıtın stabilitesine yönelik gösterge testi için sınır değerleri içerdiği,
   
 • Son zamanlarda, bazı yeni hibrit yakıtların, stabilite ile ilgili olarak son kullanma tarihlerinin verilebileceği keza, CIMAC (Uluslararası Yanmalı Motorlar Konseyi) Çalışma Grubu Yakıtları ve ISO 8217'nin sürdürülmesinden sorumlu olan ISO Çalışma Grubu ile daha fazla araştırılması gereken bir konu olduğu,
   
 • Açıkçası, eğer "son kullanma tarihi" bahse konu yakıtların düzenli bir özelliği haline gelirse, son kullanma tarihi geçildiğinde ortaya çıkacak bazı gösterge testlerine ihtiyaç olacağı,
   
 • Diğer bir konu ise yakıt çeşitlerindeki farklılıklar olup, uyumluluk söz konusu olduğunda, bir yakıt tedarikçisinin ürününün, önceden test edilmeksizin, gemide bulunan diğer yakıtlarla uyumlu olacağını garanti etmesini talep etmenin uygunsuz olacağı,
   
 • BIMCO "Bunker Operasyonu ve Numune Alma Maddesi"ndeki en önemli noktalardan birinin, geminin doğal ayrımı içinde farklı kalitelerde ve özelliklerde bulunan yakıtların ayrı tanklarda tutulması gerektiği,
   
 • Yani, 2020 yılında, farklı tedarikçilerden alınan yakıtların ayrı tanklarda tutulmasının, geçmişe göre daha da önemli hale geleceği ve bu konuya daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiği,

  Güvenlik İçin Sorumluluk Alınması
   
 • Yeni yakıtın güvenliği ve dolayısıyla geminin güvenliği ile ilgili denizcilik sektörünün endişeleri söz konusu olduğunda, konunun SOLAS ve MARPOL Sözleşmeleri'nde de ele alındığı ve gemilerde uygulanan hükümlerin yeterli olduğu,
   
 • Eksik olanın ise; MARPOL EK-VI Kural 18'in etkili bir şekilde uygulanması olup,  yakıt tedarikçilerinin gemilere düşük kaliteli yakıt sağladıklarında, özellikle IMO üyesi ülkelerin uygun tedbirler almasını içeren düzenleyici kuralların varlığı, ancak bu kuralların uygulanmasının önemli olduğu,
   
 • Sorumlulukların paylaşılması, kuralların uygulanması ve uygun olmayan yakıt satan tedarikçilerini cezalandırmaları konusunda yakıt tedarikçisi devletler ile temas kurulacağı, bunun, denizcilik sektörünün gelecekteki güvenliği için gerekli görüldüğü,
   
 • BIMCO'nun revize edilmiş kükürt maddesinde, kiralayan ve mal sahiplerinin yükümlülüklerinin daha da açık hale getirildiği,
   
 • BIMCO'nun taslak geçiş maddesinin, BIMCO Sözleşmeler ve Hükümler Dairesi Başkanı tarafından dikkate alındığı ve geriye kalan yakıt ile ilgili hükümlerin, 2020 yılından sonra uygunluklarını teyit edecek bir incelemeye tabi tutulacağı, önemli değişikliklerin uygulanmasının beklenmediği,
   
 • Sektör olarak daha fazla değişim, endişe, karar ve bilinmeyene yöneldikçe, sorumluluk alabilmek için mümkün olduğunca geniş bir oyuncu yelpazesine ihtiyaç duyulduğu,
   
 • Bununla birlikte, denizcilik sektörüne güç kazandırmak ve doğru bir şekilde yürürlüğe konan değişikliklerin desteklenmesi için çok ileri bir düzenlemeye sahip olunduğu, belirtilmiştir.