• Anasayfa
  • |
  • Armatörlerin isteklerinin başında temiz gemi geri dönüşümü geliyor

Armatörlerin isteklerinin başında temiz gemi geri dönüşümü geliyor

Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi; armatörler ve hukukçuların, onaylanması ve uygulanması için devletleri teşvik ettikleri mevzuat listesinde başı çekmektedir.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping - ICS) ve Deniz Hukukçuları Uluslararası Birliği (Comité Maritime International - CMI), IMO'ya sunulan ortak bir bildiride, önemli konvansiyonların imzalanması amacıyla üye devletleri teşvik etmiştir.

Bildiride belirtildiği üzere; üye devletlerin, "Hong Kong Sözleşmesi",  "Petrol Kirliliği Zararının Tazmini için bir Uluslararası Fonun Kurulması ile ilgili Uluslararası Sözleşme" ve "Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasında Zararlar İçin Tazmin ve Mali Sorumluluk Hakkında Uluslararası Sözleşme"yi imzalaması aciliyeti olan bir meseledir.

IMO Sözleşmeleri'nin yürürlüğe girmesi için gerekli koşulların sağlanması yıllar, kimi zaman on yıllar alabilmektedir. Hong Kong Sözleşmesi IMO tarafından kabul edileli sekiz yıl oldu ve halen yürürlüğe girmesi için gerekli koşullar sağlanmadı. Bu sene yürürlüğe giren Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin ise kabulünden bu yana on yıl geçti.

Bahse konu ortak bildiri; geri dönüşüm tesislerinde emniyetli ve çevreye duyarlı standartlar geliştirilmesi açısından gemi geri dönüşümü sözleşmesinin çok önemli olduğunu, dünya genelinde geri dönüşüm tesislerindeki koşulların iyileştirilmesi konusunda ciddi olan hükümetlerin Hong Kong Sözleşmesi'ne öncelik tanıyarak imzalamaları ve uygulamaları gerektiğini belirtmektedir.

Ayrıca ICS ve CMI'ın, daha fazla ülkenin onaylamasıyla fayda sağlanabileceğini belirttiği sekiz sözleşme halihazırda yürürlüğe girmiştir. Balast Suyu Sözleşmesi ve Gemiadamı Kimlik Belgesi Sözleşmesi de bunlara dahildir.

ICS ve CMI, denizcilikle ilgili anlaşmaların onaylanmasının yollarını bulmak amacıyla IMO'nun hukuk, dış ilişkiler ve teknik işbirliği departmanlarıyla çalışmak istediklerini ifade etmektedir.

Hong Kong Sözleşmesi'yle ilgili diğer gelişme; Asya Armatörler Birliği'nin de (Asian Shipowners' Association-ASA) sözleşmenin en kısa sürede imzalanması ve uygulanması konusunda devletleri teşvik etmiş olmasıdır. ASA Gemi Geri Dönüşüm Komitesi Başkanı Dr. Frank F H Lu; "Hong Kong Sözleşmesi'ne uyum sağlamaya yönelik ileri seviyede iyileştirmeler yapılması için başlıca gemi geri dönüşüm ülkelerindeki geri dönüşümcüleri destekliyoruz." diye ifade etmiştir.

Kaynak: TradeWinds