• Anasayfa
  • |
  • Avrupa Parlamentosu üyeleri, daha fazla geri dönüşüm ve daha az atık için çağrı yapmakta

Avrupa Parlamentosu üyeleri, daha fazla geri dönüşüm ve daha az atık için çağrı yapmakta

Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi'ne (MEPs) göre; atıkların bugün % 44 olan geri dönüştürülme oranı, 2030 yılına kadar % 70'lere çıkarılmalı ve depolanmaları durumunda büyük çevresel etkiye sahip bu atıkların depolanması % 5 ile sınırlandırılmalıdır. 24 Ocak 2017'de Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri "ambalaj atığı" yasa taslağını kabul etti ve gıda atıklarında 2030 yılına kadar % 50 azalmayı destekledi.

Avrupa Parlamentosu'nun basın bildirisine göre 2014 istatistikleri göstermektedir ki; Avrupa'daki tüm kentsel atıkların % 44'ü geri dönüştürülmüş veya kompost edilmiştir. Bu rakam, 2004 yılında yalnızca % 31 olan oranla kıyaslanmakta olup, 2020'ye kadar AB üyesi devletler atıkların % 50'den fazlasını geri dönüştürmeli veya kompost yapmalıdır.

AP üyesi Simona Bonafè "Avrupa Parlamentosu'nun Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi (ENVI-European Parliament's Committee on Environment, Public Health and Food Safety), döngüsel ekonomiye doğru geçiş olacağına güvendiğini göstermiştir. Komisyon'un 2014'teki önerisine paralel olarak, büyük geri dönüşüm ve depolama hedeflerini iyileştimeye karar verdik." diye belirtmiştir. "Artık en düşük geri dönüşüm oranlarını gösteren üye devletler için kapsamlı bir azalma imkanı olmayacaktır. Bir azalma talep edebileceklerdir ancak bu, özel durumlarda söz konusu olacaktır." diye eklemiştir.

AP üyelerine göre; kentsel atık olarak adlandırılan (ev ve işyerlerinden kaynaklanan) atıklar, 2030 yılına kadar en az ağırlıklarının % 70'i oranında geri dönüştürülmeli veya geri kazanımı (kontrol edilmiş, temizlenmiş ve onarılmış) sağlanmalıdır. Avrupa Komisyonu'nu ise % 65 oranını önermiştir.

AP üyeleri; kağıt, karton, plastikler, cam, metal ve ahşap gibi ambalaj malzemeleri için, 2025 ortası hedefleriyle birlikte, 2030 yılı için % 70'lik bir hedef önermiştir.

Bu yasa taslağı depolanmış kentsel atıkların oranını 2030 yılına kadar % 10 ile sınırlandırmaktadır. AP üyeleri, 2013 yılında kentsel atıklarının % 65'den fazlasını depolayan ülkeler için bu rakamı belli şartlarla % 5'e düşürmeyi (5 yıllık bir süre uzatımı imkanıyla) önermiştir.

AB üyeleri Kıbrıs, Hırvatistan, Yunanistan, Letonya, Malta ve Romanya kentsel atıklarının dörtte üçünden fazlasını halen depolamaktadır.

Gıda atıklarına gelince ise yıllık 89 milyon ton (kişi başına 180 kg) olarak hesaplanmaktadır. AP üyeleri 2014 yılına kıyasla, 2025 yılına kadar % 30, 2030 yılına kadar ise % 50 azaltım hedefi için çağrı yapmıştır. Ayrıca deniz çöpleri için de benzer bir hedef önermektedirler.

AB ambalaj atığı yasa taslağı, 13-16 Mart'ta Strasburg'daki genel kurulda oylanacaktır.

Kaynak: New Europe