• Anasayfa
  • |
  • Balast suyu kuralları karmakarışık ve daha da kötüleşebilir

Balast suyu kuralları karmakarışık ve daha da kötüleşebilir

​12 yıllık süreç sonrası nihayet, IMO'nun Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi için gereken şartlar olgunlaştı. Sözleşme Eylül 2017'de yürürlüğe girecektir ancak sorunlar halen devam etmektedir.

Sözleşme, yerel ekosistemlerin bozulmasına ve zarar görmesine sebep olabilecek organizmaların yeni deniz alanlarına taşınmasını azaltmayı amaçlamaktadır. Çevreci gruplar özellikle de, kural koyucuların mahkemeye verilebileceğini göstermiş olan ABD'de, bu organizmaların daha da azaltılmasını istemekte ve söz konusu bazı gruplar daha katı kurallar yapılmasını ifade etmektedir.

ABD sorunu

2013 yılında dört ABD menşeili çevreci grup (Doğal Kaynakları Koruma Komisyonu, Ulusal Yaban Hayatı Birliği, Biyolojik Çeşitlilik Merkezi ve Kuzeybatı Çevre Koruma), Çevre Koruma Ajansı'na (Environmental Protection Agency – EPA Gemi Genel İzni ile ilgili ), balast suyu kararları karşısında daha güçlü bir pozisyon almaya zorlayan bir dava açtı. Hükümetin çabalarına rağmen federal temyiz mahkemesi 2015 yılında çevreci grupların tarafında yer aldı.

Çevreci grupların 2013 yılındaki iddiası; kuralların çok hafif olduğu ve ABD sularını tehdit ettiği yönündeydi. Mahkeme, Çevre Koruma Ajansı'nın, balast suyu kıyı tesislerini çevresel riskleri en aza indirecek şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gemi Genel İzni (Vessel General Permit-VGP) tüm gemiler için verilmesi gereken ve deşarjla ilgili genel bir izindir. Bu iznin kapsamı her beş yılda bir yenilendiğinden yürürlükte olan, 2015 VGP olarak bilinmektedir.

2018 VGP ile ilgili tartışmalar başlamak üzere olup; EPA, ABD sularında kullanılan teknolojilerin deşarj standardı gerekliliklerini arttırmak için baskı altında kalabilir. Bazı çevreler bunun mümkün olmadığını bazı çevreler ise riskli olduğunu düşünmektedir.

ABD'deki balast suyu arıtımı kurallarının süregelen yüksek seviyedeki belirsizliği devam edecek olup; bu durum, ne çevrenin ne de armatörlerin karlı çıkacağı ve kazananın hukukçular olacağı başka bir hukuki mücadeleyi başlatabilir.

Arıtma teknolojisinin mevcut performans standartları ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı ve IMO kuralları altında benzerdir. Bu teknolojiler birbirine benzer şekilde; organizmaların ölü yada tekrar üremesinin mümkün olmaması farklılığına rağmen suda bulunması gereken organizma sayısını belirlemektedir.

ABD balast suyu sözleşmesini imzalamayacağını belirtmiş olup, sözleşmeyle ilgilenmemesinin sebeplerinden biri; ABD'de balast suyu kuralı bulunan USCG ve EPA gibi iki farklı kuruluş olmasıdır.

EPA, ABD Temiz Su Yasası'ndaki olası deşarjlarla ilgili VGP'den sorumludur.

Ayrıca EPA; kendi isteğiyle, çevreci gruplar ve aleyhinde delil getirebilen federal mahkemeler nezdinde USCG aksine hareket etmek zorunda kalabilir.

ABD Deniz Ticaret Odası Başkanı Cathy Metcalf iki yıl içerisinde yenilenme olasılığı bulunan mevcut VGP'nin, balast suyu arıtma sistemlerinin performans gerekliliklerini sürekli arttırabileceğine ilişkin bir risk olduğunu söylemektedir.

Metcalf böyle bir durum söz konusu olursa; mevcut standartlar altındaki ABD tip onayının dışına çıkarak, halihazır sistemler grubunun yeni standarda uygun olarak çalışabilirliğine ilişkin herhangi bir nihai kanıttan önce gerçekleşeceğini ifade etmektedir.

Metcalf, armatörlerin balast suyu kurallarındaki belirsizlikle uğraşmaya çalışırken karşılaştıkları karmaşık sorunlardan bahsederken, Voltaire'in "Daha iyisini yapmaya çalıştıkça berbat etme riskine girmeyelim" özlü sözünden alıntı yapmıştır.

Kaynak: Lloyd's List